Knygų Kalėdos

 2014

Dovanokime lietuvių autorių knygas šalies bibliotekoms!

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ jau ketvirtą kartą keliauja per Lietuvą ir kviečia padovanoti naujų knygų šalies bibliotekoms.

„Knyga įprasmina mūsų valstybės istoriją ir tradicijas, moko svarbiausių gyvenimo vertybių. Per šias „Knygų Kalėdas“ dovanokime lietuvių autorių knygas ir pasirūpinkime, kad jos pasiektų skaitytojus tolimiausiuose šalies kampeliuose“, – sakė Prezidentė.

Viešosioms ir mokyklų bibliotekoms labai trūksta naujų lietuvių grožinės literatūros kūrinių, knygų apie Lietuvos istoriją, enciklopedinių leidinių ir žinynų.

Lapkričio 10 – sausio 6 dienomis akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite knygynuose Vaga, Pegasas, Knygų namai ir Humanitas bei prekybos tinklo IKI parduotuvėse. Taip pat portaluose Knygos.lt, Knyguklubas.lt, Knygukatalogas.lt, Manoknyga.lt, Niekorimto.lt ir Patogupirkti.lt.

Kviečiame gimnazijos mokinius ir jų tėvelius prisijungti prie akcijos KNYGŲ KALĖDOS 2014 ir padovanoti gimnazijos bibliotekai naują knygą! Bibliotekoje trūksta naujų knygų. Jūsų dovanotos knygos labai pradžiugintų skaitytojus. Daugiau informacijos: www.knygukaledos.lt

Rekomenduojamų knygų sąrašas

Informaciją parengė gimnazijos bibliotekininkė Vida Vikonytė


    Biudžetinė įstaiga Visagino „VERDENĖS“ gimnazija (įstaigos kodas 190243519, Taikos pr. 21, Visaginas, 31107) priims į darbą bibliotekininką bibliotekos vedėjo pareigoms eiti (1,0 etatas).

Plačiau...


Neformaliojo švietimo užsiėmimai mūsų gimnazijoje vyksta nuo spalio 1 d.

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ PASIŪLA 2014 ˗ 2015 m. m.


Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena tėveliams, kad dabar tinkamas metas pasirūpinti vaikų dantų sveikata ir, jei yra būtina, atžalų dantis padengti specialia apsauga nuo ėduonies – silantinėmis medžiagomis. Ši moderni technologija leidžia išsaugoti sveikus dantis augantiems vaikams ir yra kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Plačiau...


       
Renginiai Visagine


SUSIPAŽINKITE SU LIETUVOS BANKO PARENGTAIS ATSAKYMAIS Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS (DUK) APIE PASIRENGIMĄ EURO ĮVEDIMUI LIETUVOJE

http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedima-lietuvoje/duk/ 


APKLAUSA: Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo situacijos vertinimas
Plačiau skaitykite čia: http://www.svietimoprofsajunga.lt/naujienos/nid.3110/


 

Skaityti...


 

Biudžetinė įstaiga Visagino „VERDENĖS“  gimnazija (įstaigos kodas 190243519, Taikos pr. 21, Visaginas, 31107)  priims į darbą bibliotekininką bibliotekos vedėjo pareigoms eiti (1,0 etatas).

        Darbo pobūdis:
bibliotekos vedėjas organizuoja bibliotekos – informacinio centro veiklą, planuoja, analizuoja apibendrina bibliotekos darbą ir rengia ataskaitas; komplektuoja literatūrą, kaupia informacinius išteklius; rengia taisykles ir vadovėlių išdavimo-priėmimo grafikus, diegia informacinę sistemą MOBIS, vykdo vadovėlių ir kitos literatūros viešuosius pirkimus; rengia parodas, organizuoja renginius, vykdo projektus, talkina mokytojams; dalyvauja gimnazijos veiklos programose ir projektuose; atlieka kitus darbus, numatytus bibliotekos vedėjo pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
* turėti aukštąjį universitetinį bibliotekinį išsilavinimą;
* išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų ir bibliotekų veiklą;
* gerai mokėti lietuvių (valstybinę) kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus);

* išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles;

* turėti kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių, dirbant „MS Excel“, „MS Word“ ir kitomis programomis;

* turėti bibliotekinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

Privalumai: 

* dirbo patirtis mokyklos bibliotekoje;

* projektų rengimo ir vykdymo patirtis;

* gebėjimas bendrauti su mokiniais, dirbti komandoje, pareigingumas, darbštumas.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Laisvos formos prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą ir jo kopiją.
4. Informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus (jeigu turi), taip pat kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.
6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją.

7. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Kreiptis dėl darbo:

  Visagino „Verdenės gimnazija darbo laiku (8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00), II aukštas 202 kab., Taikos pr. 21, Informacija telefonais: 8386 72758, 8386 72969. El paštas: verdene@dkd.lt

 

Rekomenduojamų knygų sąrašas:

1. Adomaitytė, Gintarė. „Čiobrelių dvaras“. Vilnius: Edukologija, 2013.
2. Avyžius J. Bardo nuotykiai ir žygiai : [apysaka]. Vilnius : Alma littera, 2014.
3. Baltakis A. Pėsčias paukštis : lyrikos rinktinė, 1950-2012. Vilnius : Alma littera, 2013.
4. Baltrukonytė, Jurga. „Torčiukas ant debesėlio“. Vilnius: Alma littera, 2013.
5. Čekuolis A. Mūsų slaptieji ir dramblys bute. Vilnius : Alma littera, 2013.
6. Čekuolis A. Šešios progos numirti : enciklopedinė publicistika ir biografijos epizodai. Vilnius : Alma littera, 2013.
7. Čepaitė Z. Londono vėjas : romanas . Vilnius : Alma litera, 2014.
8. Česūnienė R., Česūnas L. Mėgintuvėlio kelionės. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
9. Dauguvietytė G. Dialogai su savimi. Vilnius: Tyto alba, 2010.
10. Debesis ant žolės: novelės Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
11. Degutytė J. Debesų pilis : [eilėraščiai]. Vilnius : Alma littera, 2013.
12. Erlickas J. Ateinu su šaukštu. Vilnius: Tyto alba, 2014.
13. Grigaliūnienė, Danutė. „Kažkas ne taip“. Kaišiadorys: Printėja, 2013 .
14. Gudonytė K. Blogos mergaitės dienoraštis. Vilnius: Laisvos valandos, 2009.
15. Ivanauskaitė J. Angelo rūbas. Vilnius : Tyto alba, 2011.
16. Ivaškevičius M. Madagaskaras. Vilnius : Apostrofa, 2012.
17. Janauskaitė R. Pažirusios grandys, arba suki buruki. Vilnius : Gimtasis žodis, 2013.
18. Kandrotienė, Danguolė. „Spintos istorijos“. Kaunas: Terra publica, 2013.
19. Karosaitė A. Lapės paso paieška. Vilnius : Charibdė, 2014.
20. Klimka L. Lietuviškų tradicijų skrynelė. Vilnius : Didakta, 2013.
21. Krekelytė K. Griūtis. Vilnius : Gimtasis žodis, 2013.
22. Legkauskas V. Vaiko ir paauglio psichologija. Vilnius: Vaga, 2013.
23. Lukoševičienė, J. Aš+MB=Aš, Kaunas : Obuolys, 2013.
24. Lukoševičienė, J. Aš – MB = Nauja pradžia, Kaunas : Obuolys, 2014.
25. Malūkas E. Dilgės. Panevėžys : Magilė, 2013.
26. Morkūnas G. Blusyno pasakojimai. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
27. Račickas V. Aš, dviratis, pirmoji meilė ir sumuštiniai su sliekais. Vilnius: V. Račickas, 2014.
28. Rykštaitė V. Viena Indijoje. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2014.
29. Ruseckaitė A. Aš žaibas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
30. Sabaliauskaitė K. Silva rerum III. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2014.
31. Saja, Kazys. „Liepsnojanti“. Vilnius: Alma littera, 2013.
32. Sventickas V. Guriniai. Vilnius : Gimtasis žodis, 2013.
33. Sviderskytė G. Darius ir Girėnas. Istorija ir legenda. Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2014.
34. Šerelytė R. Sraige, nerūkyk. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
35. Širvys P. Aš beržas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
36. Šukytė, Virgina. „Laimės formulė“. Vilnius: Gimtasis žodis, 2013.
37. Taunytė F. Daktarės Filomenos Taunytės priimamasis. Vilnius: Tyto alba, 2014.
38. Taunytė F. 9/10 laimės. Vilnius: Tyto alba, 2014.
39. Urbonaitė A. Žydiškų daiktų kambarys. Vilnius: Alma littera, 2014.
40. Vaitkutė, Neringa. „Titnago plunksna“. Vilnius: Nieko rimto, 2014.
41. Zylė, Kotryna. „Milžinas mažylis“. Vilnius: Aukso žuvys, 2014.
42. Zurba A. Gal taip reikėjo. Vilnius : Gimtasis žodis, 2012.
43. Žagrakalytė A. Eigulio duktė: byla F117. Vilnius : Tyto alba, 2013.
44. Žutautė L. Kakė Makė ir svajonių gimtadienis. Vilnius: Alma littera, 2014.
45. Žutautė L Ferdinandas ir Pū: žygis į Australiją. Vilnius: Alma littera, 2013
Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!
 

 

 

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT- 31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72758,

(8 386) 75393;

tel./faks. (8 386) 72969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2014-12-13

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter