Nuo 2017 m. balandžio 3 d.
vykdomas mokinių priėmimas
į Visagino „Verdenės“ gimnaziją 20172018 m. m.
Priėmimui teikiami dokumentai

Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje
(II a., 202 kab., tel. 8 386 72758)


Mūsų gimnazijoje radono tūrinis aktyvumas
yra normos ribose

    Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras bendradarbiaujant su Radiacinės saugos centru vykdė radono tūrinio aktyvumo tyrimus Visagino savivaldybės švietimo įstaigose. Plačiau..


INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS DARBO UŽMOKESČIO KLAUSIMAIS               

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA
2016-06-06 Nr. A-36


INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS DARBO UŽMOKESČIO KLAUSIMAIS

 

Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS 
(2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) nuoroda:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

 

    Gimnazijos direktorės  2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtinti gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašai,  kuriuose patvirtinti pareigybių pavadinimai bei kodai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nuoroda:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.445016) bei nustatyti pareigybių lygiai.

    Darbo užmokestis už 2017 m. vasario mėn.  vėliau  gali būti koreguojamas.

    Visais klausimais konsultuoja ir skundus priima gimnazijos direktorė, vyriausioji buhalterė ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagal kuruojamas sritis.
 


Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT-31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72 758,

(8 386) 75 393;

tel./faks. (8 386) 72 969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai


Apklausos

Šiuo metu jokia apklausa nevyksta

 

Paskutinis atnaujinimas

2017−05−16

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter