MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGOS

NUO SPALIO 27 IKI 31D.


        Kandidato į Lietuvos mokinių parlamentą (LMP) rinkimai „Verdenės“ gimnazijoje

     Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei Pilietinių iniciatyvų centras kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausiąja rinkimų komisija organizuoja rinkimus į aštuntąjį Lietuvos mokinių parlamentą.
     Nuo 2000 metų kas dvejus metus 5–12 klasių mokiniai demokratiškai renka Lietuvos mokinių parlamentą, kuris atstovauja mokinių interesams, formuoja mokinių poziciją ne tik sprendžiant aktualius klausimus, bet ir svarstant visuomenės aktualijas. Rinkimuose kandidatuoti turi teisę 9–11 klasių mokiniai. Mokyklose išrinkti kandidatai pateks į antrąjį rinkimų etapą, kuris vyks 60 savivaldybių, ten, atsižvelgiant į mokinių skaičių, bus išrenkami Lietuvos mokinių parlamento nariai. Lietuvos mokinių parlamentas per keturiolika veiklos metų tapo stipriu jaunimo politikos kūrėju ir partneriu, atstovavo Lietuvos mokinių nuomonei įvairiose darbo grupėse, sprendė mokinių ir jaunimo laisvalaikio užimtumo, kokybiško ugdymo, sveikos gyvensenos ir kitas problemas. Lietuvos mokinių parlamentą sudaro mokiniai iš visos Lietuvos, pasiskirstę į komitetus ir
regionus pagal gyvenamąją vietą ir atstovaujamą savivaldybę. Daugiau apie Lietuvos mokinių parlamento rinkimų tvarką, veiklas galite rasti internete http://www.lmp.lt Rinkimai šalies pagrindinėse, vidurinėse mokyklose ir gimnazijose vyksta 2014 m. spalio 24 d. Šią dieną renkami kandidatai rinkikai, kurie antrajame rinkimų etape miestuose ir rajonuose (antras ratas vyks lapkričio 4 d.) išrinks Lietuvos mokinių parlamento narius.
      „Verdenės“ gimnazijos mokinių aktyvas nuo pirmųjų dienų įsitraukė į Pilietinių iniciatyvų centro (PIC) organizuojamus Lietuvos mokinių parlamento (LMP) rinkimus. Visagino miestui LMP atstovavo Leontina Lesauskaitė (XXV laidos abiturientė) ir Gintarė Vikanytė (XXXIV laidos abiturientė). Šiemet taip pat planuojame aktyviai dalyvauti rinkimuose. Pirmasis turas rengiamas 2014 m. spalio 24 d., tad visi 5-8, I-IV klasių mokiniai aktyviai dalyvavo kandidato į Lietuvos mokinių parlamentą rinkimuose ir balsavo (iš 277 mokinių, turėjusių teisę balsuoti, rinkimuose dalyvavo 216).
          Kandidatai į LMP:
1) Faustas Gasperavičius, I a klasės mokinys;
2) Irmantas Vasiljevas, I a klasės mokinys.
     Rinkimų komisija (pirmininkas – gimnazijos prezidentas Dainius Šikšnianas), suskaičiavusi galiojančius biuletenius, skelbia, kad balsų dauguma kandidatu į LMP išrinktas IRMANTAS VASILJEVAS. Sveikiname Irmantą ir linkime jam sėkmės kitame rinkimų etape!
         Visagino savivaldybės specialistas Laimonas Abarius, kuruojantis jaunimo organizacijų veiklą mūsų mieste, atkreipia dėmesį į tai, kad išrinktasis narys turi įsipareigoti iki 2016 gegužės mėn. aktyviai dalyvauti LMP veikloje, savarankiškai vykti į LMP posėdžius, planuoti savo darbą, atstovauti Visagino mokinių bendruomenei įvairiose komisijose, darbo grupėse. Todėl tikisi, kad įstaigos deleguos ne tik gerai besimokantį ir drausmingą, bet ir tikrai iniciatyvų ir atsakingą mokinį.
            Manome, kad verdeniečių išrinktas kandidatas – IRMANTAS VASILJEVAS   – yra pilietiškas ir atsakingas! Jis gebės tinkamai atstovauti Visagino mokinių bendruomenei LMP.


Biudžetinė įstaiga Visagino „VERDENĖS“ gimnazija (įstaigos kodas 190243519, Taikos pr. 21, Visaginas, 31107) priims į darbą bibliotekininką bibliotekos vedėjo pareigoms eiti (1,0 etatas).

Plačiau...


Neformaliojo švietimo užsiėmimai mūsų gimnazijoje vyks nuo spalio 1 d.

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ PASIŪLA 2014 ˗ 2015 m. m.


Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena tėveliams, kad dabar tinkamas metas pasirūpinti vaikų dantų sveikata ir, jei yra būtina, atžalų dantis padengti specialia apsauga nuo ėduonies – silantinėmis medžiagomis. Ši moderni technologija leidžia išsaugoti sveikus dantis augantiems vaikams ir yra kompensuojama Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Plačiau...


       
Renginiai Visagine


SUSIPAŽINKITE SU LIETUVOS BANKO PARENGTAIS ATSAKYMAIS Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS (DUK) APIE PASIRENGIMĄ EURO ĮVEDIMUI LIETUVOJE

http://www.euro.lt/lt/apie-euro-ivedima-lietuvoje/duk/ 


APKLAUSA: Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo situacijos vertinimas
Plačiau skaitykite čia: http://www.svietimoprofsajunga.lt/naujienos/nid.3110/


 

Skaityti...


 

Biudžetinė įstaiga Visagino „VERDENĖS“  gimnazija (įstaigos kodas 190243519, Taikos pr. 21, Visaginas, 31107)  priims į darbą bibliotekininką bibliotekos vedėjo pareigoms eiti (1,0 etatas).

        Darbo pobūdis:
bibliotekos vedėjas organizuoja bibliotekos – informacinio centro veiklą, planuoja, analizuoja apibendrina bibliotekos darbą ir rengia ataskaitas; komplektuoją literatūrą, kaupia informacinius išteklius; rengia taisykles ir vadovėlių išdavimo-priėmimo grafikus, diegia informacinę sistemą MOBIS, vykdo vadovėlių ir kitos literatūros viešuosius pirkimus; rengia parodas, renginius, projektus, talkina mokytojams; dalyvauja gimnazijos veiklos programose ir projektuose; atlieka kitus darbus, numatytus bibliotekos vedėjo pareigybės aprašyme.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
* turėti aukštąjį universitetinį bibliotekinį išsilavinimą;
* išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų ir bibliotekų veiklą;
* gerai mokėti lietuvių (valstybinę) kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus);

* išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo bei tvarkymo taisykles;

* turėti kompiuterinio raštingumo žinių ir įgūdžių, dirbant „MS Excel“, „MS Word“ ir kitomis programomis;

* turėti bibliotekinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

Privalumai: 

* dirbo patirtis mokyklos bibliotekoje;

* projektų rengimo ir vykdymo patirtis;

* gebėjimas bendrauti su mokiniais, dirbti komandoje, pareigingumas, darbštumas


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Laisvos formos prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose privalo pateikti užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo Lietuvoje dokumentą ir jo kopiją;
4. Informacinių technologijų išmanymą patvirtinančius dokumentus (jeigu turi), taip pat kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.

5. Gyvenimo aprašymą.
6. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;

7. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

Kreiptis dėl darbo:

  Visagino „Verdenės gimnazija darbo laiku (8.00-17.00, pietų pertrauka 12.00-13.00), II aukštas 202 kab., Taikos pr. 21, Informacija telefonais: 8386 72758, 8386 72969. El paštas: verdene@dkd.lt

 

 

 

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT- 31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72758,

(8 386) 75393;

tel./faks. (8 386) 72969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2014-10-23

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter