NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO
IR
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
TRADICINIUS ŠOKIUS PUOSELĖJANČIŲ LIETUVOS MOKYKLŲ KONKURSO
„VISA MOKYKLA ŠOKA“
ĮGYVENDINIMAS
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE

Kovo 31 d. vyks renginys
Šoku aš su mama, močiute, mokytoja....“
(programa)


Nuo 2017 m. balandžio 3 d.
vykdomas mokinių priėmimas
į Visagino „Verdenės“ gimnaziją 20172018 m. m.
Priėmimui teikiami dokumentai

Dokumentai priimami gimnazijos raštinėje
(II a., 202 kab., tel. 8 386 72758)


Stažuotės Jungtinėje Karalystėje įspūdžiai

   2017 m. vasario 18-23 d. mūsų gimnazijos direktorė Elvyra Telksnienė ir pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė dalyvavo stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Plačiau...


2017 METŲ VEIKLOS PLANAS


        Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Ši sistema skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Sistemoje yra daugiau nei 500 savišvietai skirtų programų. Prašome persiųsti šį raštą visoms Jūsų savivaldybėje esančioms švietimo institucijoms bei informuoti šių institucijų darbuotojus apie galimybę užsiregistruoti šioje sistemoje ir susipažinti su joje esančiomis programomis.
    Sistema pasiekiama adresu www.smis.lt.


INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS DARBO UŽMOKESČIO KLAUSIMAIS


 

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas kviečia susipažinti su inicijuotos pilietinės akcijos Atmintis gyva, nes liudija,
skirtos Sausio 13-ajai atminti, akimirkomis

 


 

20162017 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO VALANDŲ PATIKSLINIMAI IR PAPILDYMAI:

(Gimnazijos direktoriaus 2017 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 07)

(Gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. V-15)

                

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA
VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA
2016-06-06 Nr. A-36

 


INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS DARBO UŽMOKESČIO KLAUSIMAIS

 

Nuo 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojo naujas

 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS 
(2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) nuoroda:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d8b78b0e79411e68503b67e3b82e8bd

 

    Gimnazijos direktorės  2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtinti gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašai,  kuriuose patvirtinti pareigybių pavadinimai bei kodai pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių (nuoroda:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.445016) bei nustatyti pareigybių lygiai.

    Darbo užmokestis už 2017 m. vasario mėn.  vėliau  gali būti koreguojamas.

    Visais klausimais konsultuoja ir skundus priima gimnazijos direktorė, vyriausioji buhalterė ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui pagal kuruojamas sritis.

 

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT-31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72 758,

(8 386) 75 393;

tel./faks. (8 386) 72 969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

 

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai


Apklausos

Šiuo metu jokia apklausa nevyksta

 

Paskutinis atnaujinimas

2017−03−28

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter