Paroda SMURTO KRONIKA: Lietuva 1939–1941 m.“   

    2015 m. vasario 2 d. mūsų gimnazijoje pradedama eksponuoti kilnojamoji paroda SMURTO KRONIKA: Lietuva 1939–1941 m.“. Dokumentai ir nuotraukos supažindina su Lietuvos nepriklausomybės praradimo aplinkybėmis, skaudžia pirmosios sovietinės okupacijos patirtimi: represijų pradžia, krašto sovietizavimu ir Juodojo Birželio tragedija, kai per keletą dienų į gyvulinius vagonus buvo sugrūsta ir iš Tėvynės išvežta apie 18 tūkst. Lietuvos žmonių, tarp kurių buvo daug senelių ir vaikų. Parodos autorius – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras.
    Šią parodą skiriame Vasario 16-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės dienai. Kviečiame visus, besidominčius istorija, aplankyti tikrai informatyvią, įdomią parodą. Paroda veiks iki 2015 m. vasario 27 d.

    


     Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el.  pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. 8 386 75393, 8 386 72758, 8 607 86747). Plačiau...


Geriausi jaunieji euro žinovai gyvena
Visagine ir Vilniuje

    Penktadienį, sausio 30 d., baigėsi keturis mėnesius trukęs nacionalinis konkursas „Euro lyga“, kuriame varžėsi 23 tūkst. mokinių iš beveik 700 Lietuvos mokyklų. Finaliniame projekto etape paaiškėjo 10 geriausių euro žinovų, atstovavusių dviem nacionalinį „Euro lygos“ finalą laimėjusioms komandoms.

    5–8 klasių kategorijoje nugalėjo Vilniaus Jeruzalės mokyklos komanda „Bankininkai“. 9–12 klasių kategorijoje šventė pergalę Visagino „Verdenės“ gimnazijos komanda „Eurokvantai“, kuriai vadovavo istorijos mokytojas metodininkas Valentinas Radzevičius. Komandos nariai – gimnazistai: Gilbertas Tamulevičius, IV a klasė, Irmantas Vasiljevas, II a klasė, Karolina Abaravičiūtė, IV a klasė, Karolina Jonušaitė, IV a klasė, Šarūnas Vanagas, IV b klasė.

   

    Nugalėjusių komandų nariai apdovanoti elektroninėmis skaityklėmis, o jų mokyklos – daugiafunkciais žaidimų stalais.

   Šaltinis  www.euras.lt


Nauji mokymosi objektai svetainėje
„Lietuvių kalba 5–7 klasėms“

    Jau galima ugdymui taikyti svetainės „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ naujausios temos „Omega, Alfa, Iks ir Fiks“ mokymosi objektus. Temoje svarstoma, ar galima įminti visas pasaulio paslaptis. Svetainė kuriama Ugdymo plėtotės centrui vykdant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas".

Mokiniai kviečiami kurti skaitmeninius žemėlapius

    Mokiniai kviečiami dalyvauti skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkurse. Jo tikslas – skatinti mokinius pažinti savo gimtąją vietą, kraštą ir Lietuvą, domėtis geografija ir geografinėmis informacinėmis sistemomis. Konkursą skelbia UAB „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras .

Edukacinė programa parodoje „Absoliuti tekstilė“

    2015 m. vasario 3–gegužės 31 d. Taikomosios dailės muziejuje veikia edukacinė programa parodoje „Absoliuti tekstilė“. Mokinių grupės analizuos XVII–XXI a. lietuvių tekstilės raidos laikotarpius, savitumą, žinomiausių autorių kūrybą. Praktinių užsiėmimai bus skirti kūrybai. Jų temos: „Gobelenas“, „Audinių
marginimas ir apdaila“, „Vilnos vėlimas“. Mokiniai kviečiami į akciją „Mes tikrai mylime Lietuvą“.

Informacija iš UPC NAUJIENLAIŠKIO
2015 m. vasario 4 d. Nr. 4 (113)

„Mokausi iš kino“ 20112013 m. projektas

    Mokyklos kviečiamos užsisakyti filmo peržiūras ir diskusijas po jų, paskatinti vaikus prisiminti, kaip mokyklas lankė jų seneliai, kaip ilgai į jas anksčiau keliaudavo atokiuose kaimuose gyvenantys vaikai. Vilniaus, Kauno ir Panevėžio mokyklas projekto „Mokausi iš kino“ rengėjai kviečia užsisakyti filmo peržiūras svetainėje www.mokausiiskino.lt nurodytais kontaktais nuo 2015 metų sausio 26 dienos.

Informacija iš UPC NAUJIENLAIŠKIO
2015 m. sausio 23 d. Nr. 3 (112) 


      „Dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis“

    Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), atsižvelgdamas į Lietuvoje nuo 2014 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį draudimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims parduoti, nupirkti ar kitaip perduoti energinius gėrimus, siūlo mokykloms į mokyklos vidaus tvarkos dokumentus bei mokymo sutartis įtraukti draudimą vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos teritorijoje. Taip pat tikslinga informuoti ir mokinių tėvus apie energinių gėrimų vartojimo keliamą pavojų vaikų sveikatai.


Akcijai „Knygų Kalėdos 2014“ pasibaigus


     Akcija „Knygų Kalėdos“ ne tik sujungia geranoriškus, knygas mylinčius žmones, įstaigas ir organizacijas, bet ir skatina skaityti knygas, domėtis savo krašto autorių kūryba. Akcija „Knygų Kalėdos 2014“ kvietė domėtis lietuvių literatūra ir dovanoti Lietuvos rašytojų knygas bibliotekų skaitytojams.

      Gimnazijoje akcija buvo organizuota jau ketvirtą kartą. Padėkos dienos metu mokiniai, mokytojai ir svečiai atneštas knygas rikiavo į specialiai tam skirtą lentyną gimnazijos I aukšto fojė. Akcijos metu gimnazijos biblioteka pasipildė 30 naujų knygų. Visas padovanotas knygas galima pamatyti gimnazijos bibliotekoje.

Informaciją parengė l. e. gimnazijos bibliotekos vedėjos pareigas Vida Vikonytė


Už padovanotas knygas visų gimnazijos bibliotekos
skaitytojų vardu nuoširdžiai dėkojame
Visagino savivaldybės mero pavaduotojai Elenai Čekienei,
Visagino savivaldybės administracijos direktoriui Virginijui Andriui Bukauskui,
gimnazijos direktorei Elvyrai Telksnienei,
gimnazijos direktorės pavaduotojai Aldonai Mikštienei,
gimnazijos psichologei Virginijai Razgulinai,
mokinių tėveliams:
Natalijai Sivak Alėjūnienei,
Ilonai ir Giedriui Avinams,
Ingridai ir Mindaugui Surviloms,
1 b klasės mokiniams ir auklėtojai Jūratei Šoliūnaitei Pavilionienei,
2 b klasės mokiniams ir auklėtojai Žanai Vaitkuvienei – Ziminai,
3 a klasės mokiniams ir auklėtojai Daivai Maldžiuvienei,
3 b klasės mokiniams ir auklėtojai Alionai Popovai,
6 a klasės mokiniams ir auklėtojai Vaivai Radzevičienei,
6 b klasės mokiniams ir auklėtojai Eugenijai Kazėnienei,
7 klasės mokiniams ir auklėtojai Jelenai Čugunovai,
8 a klasės mokiniams ir auklėtojai Jelenai Orlovai,
II b gimnazinės klasės mokiniams ir auklėtojai Jolitai Dervinienei,
IV a gimnazinės klasės mokiniams ir auklėtojai Vidai Brukštuvienei.


Gimnazijos bibliotekos skaitytojų vardu nuoširdžiai dėkojame Vladui Pakrijauskui ir Sauliui Valiūnui už žurnalų „Aviacijos pasaulyje“ ir „Nacional Geographic Lietuva“ metinę prenumeratą.
 


Skaityti...


 

VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJA – 2015 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ BAZINĖ MOKYKLA VISAGINO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

(atsisiųsti pdf formatu)

(atsisiųsti prašymo formą doc formatu)

         Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-35 bazine mokykla 2015 m. brandos egzaminų sesijai paskirta Visagino „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21,  LT-31107 Visaginas, (el.  pavad.verdene@dkd.lt, verdene@dkd.lt, tel. 8 386 75393, 8 386 72758, 8 607 86747)

         Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

         Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

        Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti pagrindinės sesijos metu (2015 m. gegužės 9 d. - birželio 17 d.) iki 2015 m. kovo 3 d. pateikia prašymą Visagino ,,Verdenės“  gimnazijos  direktoriui (Taikos pr. 21; darbo laikas 8.00 – 17.00 (pertrauka 12.00-13.00) informaciją teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Kumpienė tel. 8 607  86747, 8 386 75393 ).

     Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

1.    Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;

2.    Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą; profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);

3.    Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1.  Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3.   Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

4.    Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

5.    Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą (Visagino ,,Verdenės“ gimnazija, kodas 190243519, sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0262 0139, mokėjimo paskirtyje pažymėti ,,už BE“);

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios (2015 m. birželio 22 d.), eksternas galės kreiptis į Kauno miesto bazinės mokyklos vadovą. Egzaminus teks laikyti pakartotinės sesijos metu (2015 m. birželio 22 d.- liepos 7 d.) Kauno miesto bazinėje mokykloje.

          Informacija apie 2015 m. brandos egzaminus pateikta Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje www.nec.lt.

              Atsakymus į rūpimus klausimus taip pat galite sužinoti Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 216 kab.  arba telefonu  8 386 32450 (vyriausioji specialistė Žana Šeina).

 

Kontaktai

Taikos pr. 21,
LT- 31107  Visaginas

tel.: (8 386) 72758,

(8 386) 75393;

tel./faks. (8 386) 72969

el. paštas verdene@dkd.lt

 

Kaip mus rasti

Apie gimnaziją

(misija, vizija, filosofija, kultūra)

 

 

Apklausos

Paskutinis atnaujinimas

2015-02-20

Lankytojai

 free web counter Counter Powered by  RedCounter