Čia – „VERDENĖ“.
Čia TAVO kelias, TAVO žingsnis, TAVO mintis ir TAVO žodis.
TAVO elgesys ir TAVO akių žvilgsnis.
TAVO slaptos svajonės, viltys ir nerimas...

Apie gimnaziją

KONTAKTAI
Taikos pr. 21,
LT- 31107 Visaginas
tel.: (8 386) 72758, (8 386) 75393;
tel./faks.
(8 386) 72969
el. paštas
verdene@dkd.lt

 

Visagino „Verdenės“ gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas – 190243519.

       Gimnazijoje įgyvendinamos bendrojo ugdymo programos: vidurinio, pagrindinio, individualizuoto pagrindinio, pritaikyto pagrindinio, pradinio, individualizuoto pradinio, pritaikyto pradinio ugdymo programos. 
        Gimnazijos buveinė – Taikos pr. 21, 31107 Visaginas. Gimnazijos steigėja – Visagino savivaldybė, identifikavimo kodas – 111107944.

       Mokymo kalbos: lietuvių (gimtoji) – 1−12 bendrojo lavinimo klasių ir 1−10 specialiųjų lavinamųjų klasių ir I−III darbinio ugdymo metų mokiniai; rusų (gimtoji) – 1−10 specialiųjų lavinamųjų klasių ir I−III darbinio ugdymo metų mokiniai. 

        Mokymo formos: dieninė, savarankiškas mokymasis, mokymas namuose.

 

Gimnazijos vizija, misija ir filosofija

GIMNAZIJOS VIZIJA

      

       Saugi, pažangi, atvira naujovėms, vertinanti tautos tradicijas ir Visagine lyderiaujanti mokykla, kurioje kūrybiškai taikomos naujausios ugdymo(-si) technologijos, leidžiančios sėkmingai mokyti(-s), planuoti karjerą, jos sąmoningai siekti ir taip prisidėti prie miesto bei savo šalies klestėjimo, todėl mokydamas(-is) čia kuriu ateitį.

GIMNAZIJOS MISIJA

 

    Teikti pradinį, pagrindinį, vidurinį ir specialųjį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, atitinkantį kiekvieno gebėjimus bei poreikius, ugdyti mokinį, pasirengusį lavintis visą gyvenimą ir atsakingai veikti besikeičiančioje visuomenėje.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

 

Bendrystė – esame vienos bendruomenės nariai, siekiantys tų pačių tikslų.

Pagarba gerbiame vieni kitus ir ieškome abipusio sutarimo.

Kompetencija – tobulėjame atsakingai atlikdami savo darbą.

Kūrybiškumas – priimame naujoves, skatiname iniciatyvas, vertiname kiekvieno indėlį.

Saviraiška – puoselėjame ir kuriame savitą lietuviškos gimnazijos kultūrą.