VERDENIEČIŲ DAINA

 

Vėl paukštis pakyla virš mėlyno šilo, 
Suskamba aplinkui daina, 
O aidas kartoja žodžius tuos viltingus:
Draugystė ir meilė viena!
 

Pr.        Aidėkit, mūs žodžiai, 
             Almėkite, versmės,
             Svajų ir troškimų gausa.
             Ir darbas, ir meilė „Verdenėje“ telpa,
             Nušviesdami kelią tiesa.
 

Atėjom „Verdenėn“, kur gyvenimas verda,
Kur dirba ir kuria šalies ateitis.
Gimnazijon kelias mus ves dar ne kartą, 
Skambės ši daina kaip viltis!
 

 Pr.         Aidėkit, mūs žodžiai,
               Almėkite, versmės,
               Troškimų ir žygių naujų. 
               Svajones brandinkim,
               Išskristi joms leiskim
             „Verdenės“ nutiestu keliu.

 

Žodžiai Jadvygos Nešukaitienės ir Elvyros Telksnienės
Muzika Aurelijos Šinkūnienės