Gimnazijos vadovai

Direktorė
Elvyra Telksnienė,
II vadybinė kategorija,

Pavaduotoja ugdymui
Aldona Mikštienė,
II vadybinė kategorija

Pavaduotoja ugdymui
Vida Kumpienė,
II vadybinė kategorija

Pavaduotoja ūkiui
Genė Mirošnikova

 

Gyvenimo aprašymas (CV)      

 

DIREKTORĖS ELVYROS TELKSNIENĖS 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visagino "Verdenės" gimnazijos 2014 m. VBE rezultatų lyginamoji analizė

 VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOS ABITURIENTŲ 2013–2014 M. M. PIRMOJO PUSMEČIO DALYKŲ IŠPLĖSTINIŲ/B2 KURSŲ PAŽYMIŲ ANALIZĖ, REMIANTIS VBE ĮVERTINIMAIS