Atnaujinta 2017-02-27

INFORMACIJOS CENTRAS

 

Vida Vikonytė − bibliotekos vedėja
tel. (8 386) 72383 
el. paštas  vida.vikonyte@dkd.lt  

DARBO LAIKAS

SAVAITĖS DIENA ABONEMENTAS SKAITYKLA
PIRMADIENIS 8.0016.30 8.0016.30
ANTRADIENIS 8.0016.30 8.0016.30
TREČIADIENIS 8.0016.30 8.0016.30
KETVIRTADIENIS 8.0016.30 8.0016.30
PENKTADIENIS 8.0016.30 8.0016.30

PIETŲ PERTRAUKA 12.00–12.30

PASKUTINIS MĖNESIO PENKTADIENIS SANITARINĖ DIENA

 

Informacijos centre yra abonementas, skaitykla, vadovėlių saugykla, parodų koridorius.

Abonemente  saugoma informacinė, pažintinė, programinė, mokslo populiarioji, pedagoginė literatūra, knygos ir kiti dokumentai (išskyrus naujus, vienetinius leidinius) nustatytam laikui išduodami į namus, teikiamos kopijavimo paslaugos.

Skaitykloje galima mokslo tikslais naudotis kompiuterine technika (5 kompiuteriais, spausdintuvu, skaitytuvu), televizoriumi, vaizdo grotuvu, muzikiniu centru, grafoprojektoriumi, multimedijos projektoriumi, ieškoti informacijos enciklopedijose, žinynuose, žodynuose, kituose dokumentuose, internete, skaityti laikraščius ir žurnalus.

Saugykloje komplektuojami, saugomi ugdymo procesui reikalingi vadovėliai. Jie išduodami pagal nustatytą naudojimosi vadovėliais tvarką.

Informacijos centro koridoriuje rengiamos teminės, jubiliejinės spaudinių ir kitų dokumentų, piešinių parodos.

 

GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKA

NAUDOJIMOSI GIMNAZIJOS INFORMACIJOS CENTRU TAISYKLĖS

NAUDOJIMOSI SKAITYKLOS KOMPIUTERIAIS TAISYKLĖS
 

ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS PROJEKTO„ATEITIS ŠIAURĖS ŠALYSE“

Akcijai „Knygų Kalėdos“ pasibaigus

 

ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS PROJEKTO
„ATEITIS ŠIAURĖS ŠALYSE“

PROGRAMA
 

         Lapkričio 14−20 dienomis vyks Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kurios metu sutartu laiku tūkstančiuose Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo bei kitų kultūros ir švietimo įstaigų vyks Šiaurės šalių literatūros skaitymai.

AKIMIRKOS

Savaitės atidarymas. Šviesos ir žodžio šventė 1–4 klasių mokiniams gimnazijos skaitykloje. Stian Hole knygos „Garmano vasara“ ištraukų skaitymas

„Spontaniški skaitymai“ pertraukų metu gimnazijos
skaitykloje

Pamokėlė „Muminukai apsigyvens švyturyje?“

   

Kelionė knygos „Mėlynosios planetos istorija“ labirintais

       

      

KITŲ RENGINIŲ AKIMIRKOS

           

 

 

Akcijai „Knygų Kalėdos“ pasibaigus


    Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Akcija „Knygų Kalėdos 2016 “ atsiliepė į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą. Gimnazijoje akcija vyko 2016  m. lapkričio 14 – 2017 m. sausio 6 dienomis.  Daugelis klasių atkreipė dėmesį į šią iniciatyvą ir tarpusavyje pasitarę dovanojo knygų gimnazijos bibliotekai. Džiugu, jog šią akciją palaikė ir mokytojai. Akcijos metu gimnazijos biblioteka pasipildė 37 naujomis knygomis. Visas padovanotas knygas galima pamatyti gimnazijos bibliotekoje.


Nuoširdžiai dėkojame
Gimnazijos direktorei Elvyrai Telksnienei,
Gimnazijos direktorės pavaduotojai ugdymui Aldonai Mikštienei,
Tėveliams Eglei ir Jauniui Petkūnams,
Tėveliams Daliai ir Igoriui Nekliudovams,
1 a klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Daivai Maldžiuvienei,
1 b klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Alionai Kurpienei,
2 b klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Jūratei Jankevičienei,
3 b klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Jūratei Šoliūnaitei Pavilionienei,
4 a klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Danguolei Savičienei,
4 b klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Žanai Vaitkuvienei-Ziminai,
6 a klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Dianai Naglinskienei,
8 a klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Vaivai Radzevičienei,
8 b klasės mokiniams, tėveliams ir mokytojai Eugenijai Kazėnienei,
2 b klasės mokinei Gabijai Jančukovič.


Dovanotų knygų sąrašas
1. Avyžius J. Didžiojo užutekio gyventojai. Alma littera, 2014.
2. Averett E. Kameronas ir mergaitės. Gelmės, 2016.
3. Blobel B. Vakarėlio mergina. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
4. DiCamillo K. Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė. Nieko rimto, 2012.
5. Disnėjus V. Mikė Pūkuotukas. Kalėdinė knyga. Egmont Lietuva, 2007.
6. Drungilas Ž. Kita stotelė. Gelmės, 2014.
7. Ežerinytė I. Sutikti eidą. Alma littera, 2016.
8. Fexeus H. Nuostabus protas. Alma littera, 2016.
9. Gounelle L. Diena, kai išmokau gyventi. Alma littera, 2016.
10. Gražiausios pasaulio pasakos. Vaiga, 2002.
11. Grinas A. Raudonos burės. Gelmės, 2014.
12. Hofmanas E.T.A. Spragtukas ir pelių karalius. Nieko rimto, 2005.
13. Kasparavičius K. Kaimynė už kampo. Nieko rimto, 2016.
14. Kanovičius G. Rinktiniai raštai. T.1-5. Tyto alba, 2014.
15. Katinėlis ir gaidelis. Flintas, 2015.
16. Kunčius H. Kartą operoje. Gelmės, 2014.
17. O Brien F. Trečiasis policininkas. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
18. Opolskaitė D. Ir vienąkart Riči. Alma littera, 2016.
19. Pagrandukas. Flintas, 2015.
20. Paltanavičius S. Maži ežiuko sapnai. Nieko rimto, 2016.
21. Pati svarbiausia knyga svarbiausiai vietai. Alma littera, 2013.
22. Piwkowska A. Frančeska. Nieko rimto, 2016.
23. Račickas V. Penktoji šlepetė plius. 2011.
24. Račickas V. Šeštoji šlepetė. Misija neįmanoma. 2013.
25. Riddell Ch. Ada ir mirtina puota. Alma littera, 2015.
26. Rowling J.K. Netikėta vakansija. Alma littera, 2013.
27. Rykštaitė V. Ugnikalnio deivė ir Džonas iš Havajų. Nieko rimto, 2016.
28. Sabaliauskaitė . Silva rerum IV. Baltos lankos, 2016.
29. Smith L.J. Nakties pasaulis Kerėtoja. Alma littera, 2010.
30. Smith L.J. Nakties pasaulis. Slaptoji vampyrė. Alma littera, 2010.
31. Smith L.J. Nakties pasaulis. Tamsos angelas. Alma littera, 2011.
32. Smith L.J. Nakties pasaulis. Tamsos dukterys. Alma littera, 2010.
33. Tapinas A. Vilko valanda. Alma littera, 2016.
34. Varslauskaitė L. Mano didelis mažas aš. Alma littera, 2016.
35. Wieslander J. Mamūlė Mū plaukioja. Nieko rimto, 2016.
36. Winman S. Kai dievas buvo triušis. Jotema, 2012.
37. Winston R. Kuo aš ypatingas? Alma littera, 2006.


Gimnazijos bibliotekos vedėja Vida Vikonytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė – „Draugystė Šiaurės šalyse“

PROJEKTO, SKIRTO ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITEI 2015, TEMA „DRAUGYSTĖ ŠIAURĖS ŠALYSE“ PROGRAMA

ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITĖS RENGINIAI GIMNAZIJOJE

    

 

 


 

 

 

 


                                        Akcijai pasibaigus      

Visagino „Verdenės“ gimnazijos informacijos centras kvietė 1–4 klasių mokinius dalyvauti akcijoje „Metų knygos rinkimai 2015“, kuri vyks2015 m. gruodžio 3 d. – 2016 m. vasario 21 d. ir rinkti patikusią knygą !

        2015 m. gruodžio 3 d. 2016 m. vasario 12 d. gimnazijoje vyko akcija Metų knygos rinkimai 2015. 14 klasių mokiniai rinko Vaikų Metų knygą. 2016 m. vasario 12 d. įvyko balsavimas. Ramunės Savickytės knyga Adėlės dienoraštis. Ruduo surinko 57 balsus.