Tarptautinis projektas
„Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje,
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“   


  “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT
FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA
FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”

 

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu Aleksandravo internatine neįgaliųjų mokykla iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creation of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD ME)“), kodas Nr. LLI-151). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto biudžetas – 256 995 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 218 445 Eur. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas – 120 733,29 Euro.
Projekto tikslas – teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams su negalia, gerinti jų socialinius įgūdžius ir gyvenimo kokybę.

Projekto pagrindiniai rezultatai Lietuvoje:

1. Bus pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybė: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinė klasė.

2. Bus pagerintos švietimo ir užimtumo galimybės: sukurtos ir įgyvendinamos naujos edukacinės programos, dalyvaujama vasaros stovyklose.

Sporto aikštynu ir edukacijos klase naudosis ir kitų mokyklų, organizacijų, miestų atstovai.

Projektas yra svarbus gerinant Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padedant jiems kuo geriau socializuotis, skatinant juos užsiimti edukacine veikla bei bendraujant ir dalinantis patirtimi su kitų šalių atstovais.

Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.

 

 

 

Pirmasis projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
darbo grupės posėdis
 

2017 m. balandžio 18 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įvyko Tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ darbo grupės pirmasis posėdis. Projektas skirtas naujų socialinių paslaugų, gerinant neįgaliųjų vaikų gyvenimo kokybę, kūrimui, investuojant į neįgaliems pritaikytą infrastruktūrą bei dalinantis įvairių tarptautinių darbų su neįgaliais metodais.

Posėdyje dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijos bei Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos projekto darbo grupių atstovai.

Partneriai pasidžiaugė, kad projektas, labai svarbus abiem įstaigoms ir regionams, buvo atrinktas finansavimui iš daugiau nei 50 projektų, pateiktų pagal pirmą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Susitikimo metu buvo aptartos bendros projekto veiklos, veiklų tvarkaraštis, planuojami projekto rezultatai, įvertinti finansiniai įsipareigojimai. Artimiausiu metu bus pradėti vykdyti infrastruktūriniai projekto darbai – sporto aikštyno ir edukacijos klasės įrengimas Visagino „Verdenės“ gimnazijoje.

Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorė Elvyra Telksnienė ir Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos direktorė Anita Malinovska iškilmingai pasirašė partnerystės sutartį, kuria patvirtino projekto pradžią.

Kitas partnerių darbo susitikimas planuojamas Dagdoje, Latvijoje, 2017 m. gegužės mėnesį.

 

Projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
sporto aikštelės įrengimo vykdymas

 

        2017 m. gegužės 26 d. pasirašyta sutartis su UAB „Sportinės dangos“ atstovais  dėl projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creatinon of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD Me)“) sporto aikštyno įrengimo. 2017 m. birželio 1 d. pradėti 1500 m² sporto aikštyno įrengimo darbai. 2017 m. birželio 30 d. darbai baigti.

 

       

       

       

  

Tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje,
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
viešinimas

 

     2017 m. birželio 2 d. gimnazijoje svečiavosi „Sugardo“ televizija. Viešnagės tikslas − tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ “ („Creatinon of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD Me)“) viešinimas. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė, kad projektas jau įsibėgėjo: apsikeista vizitais su partneriais Latvijoje, atlikti viešieji pirkimai auditoriaus paslaugoms ir kabineto edukacinėms bei relaksacinėms reikmėms remontui, gimnazijos interneto svetainei ir sporto aikštynui atnaujinti. Sporto aikštyno renovacija jau prasidėjo – senoji danga pakeista nauju asfaltu. Laukia kiti statybos darbai. Birželio 5 d. į pirmąją 10 dienų stovyklą Latvijos Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatinėje mokykloje išvyksta gimnazijos lavinamųjų klasių – specialiųjų poreikių mokiniai, jų mokytojai ir mokytojų padėjėjai.

 

       

 

Tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje,
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ vaikų vasaros stovykla Latvijoje

 

2017 m. birželio 5–14 dienomis „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokiniai, mokytojai ir mokytojų padėjėjai dalyvavo vasaros stovykloje „Kuriame savo rankomis“, kuri vyko Latvijos Respublikoje, Aleksandravoje. Stovykla buvo organizuota įgyvendinant Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“. Stovyklą organizavo projekto partneriai – Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės Aleksandravos internatinė mokykla.

Stovykla buvo iššūkis visiems: vaikams, tėvams ir mokytojams. Vaikams – tai pirmoji stovykla be tėvų, savarankiškumo išbandymas. Suaugusiems – tai galimybė patirti gyvenimą stovykloje, išbandyti savo ištvermę ir ryžtą, sutikti naujų draugų, išmokti pasitikėti savimi ir vienas kitu.

„Verdenės“ gimnazijos mokiniai puikiai praleido laiką. Tuo pasirūpino mūsų partneriai, Aleksandravos internatinės mokyklos pedagogai, parengę labai įdomią ir įvairią bei kruopščiai apgalvotą stovyklos programą, skirtą meniniam, pažintiniam bei kūrybiniam vaikų ugdymui. Stovyklautojai darė įvairius rankdarbius, mokėsi gaminti patiekalus bei dalyvavo pažintinėse išvykose ir ekskursijose po Dagdos kraštą.

Paskelbus stovyklos uždarymą bei įteikus dalyviams diplomus, stovyklautojai neskubėjo skirstytis – linksmai bendravo su naujais draugais, aptarinėjo patirtus įspūdžius ir kūrė būsimų susitikimų planus.
 

       

       

       

       

               

        

           

 

Projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
patalpų remonto darbai baigti

 

        2017 m. gegužės 30 d. pasirašyta sutartis su UAB „Evikonas“ atstovais  dėl projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creatinon of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD Me)“) patalpų remonto darbų vykdymo. 2017 m. birželio 30 d. edukacijos klasės remonto darbai baigti.

 

       

       

   

 

Interneto svetainės verdene.dkd.lt atnaujinimas vykdant projektą
„Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creation of the relaxationdeveloping environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD Me)“

 

Vykdant projektą Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ADD ME („Creation of the relaxation developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD Me)“) pagal Latvijos Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, buvo atnaujinta mūsų gimnazijos interneto svetainė http://verdene.dkd.lt. Atnaujintą gimnazijos interneto svetainę rasite adresu www.verdenesgimnazija.lt.

 

Antrasis projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
darbo grupės posėdis
 

 

2017 m. liepos 4 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įvyko Tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ darbo grupės antrasis posėdis.