Tarptautinis projektas
„Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje,
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“   


  “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT
FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA
FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT/ADD ME”

 

Visagino „Verdenės“ gimnazija kartu su partneriu iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos pradeda įgyvendinti Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ („Creation of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD ME)“), kodas Nr. LLI-151). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projekto pradžia – 2017 m. balandžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2019 m. vasario 28 d.

Projekto biudžetas – 256 995 Eur, iš jų Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 218 445 Eur. Visagino „Verdenės“ gimnazijos biudžetas – 120 733,29 Euro.
Projekto tikslas – teikti pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems vaikams su negalia, gerinti jų socialinius įgūdžius ir gyvenimo kokybę.
Projekto pagrindiniai rezultatai Lietuvoje:

1. Bus pagerinta neįgaliųjų gyvenimo kokybė: įrengtas sporto aikštynas prie gimnazijos, įrengta edukacinė klasė.

2. Bus pagerintos švietimo ir užimtumo galimybės: sukurtos ir įgyvendinamos naujos edukacinės programos, dalyvaujama vasaros stovyklose.

Sporto aikštynas ir edukacijos klasė bus naudojamos ir kitų mokyklų, organizacijų, miestų atstovų.

Projektas yra svarbus norint gerinti Visagino miesto neįgaliųjų gyvenimo kokybę, padėti jiems kuo geriau socializuotis, skatinti juos užsiimti edukacine veikla bei draugauti, bendrauti ir dalintis patirtimi su kitų šalių atstovais.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu ir www.europa.eu.

 

 

 

Pirmas darbo grupės posėdis 

 

2017 m. balandžio 18 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje įvyko pirmas projekto darbo grupės posėdis. Priminame, kad projektas skirtas naujų socialinių paslaugų, skirtų gerinti neįgaliųjų vaikų gyvenimo kokybę, kūrimui investuojant į neįgaliems pritaikytą infrastruktūrą bei dalinantis įvairių tarptautinių darbų su neįgaliais metodais.

Pasėdžioje dalyvavo Visagino „Verdenės“ gimnazijoje projekto darbo grupės atstovai bei Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos darbo grupės atstovai.

Susitikimo pradžioje abu partneriai pasidžiaugė, kad projektas, kuris yra labai svarbus abiem įstaigoms ir regionams, buvo atrinktas finansavimui iš daugiau nei 50 projektų, pateiktų pagal pirmą Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Posėdžio metu buvo aptartos projekto veiklos, planuojami projekto rezultatai bei veiklų tvarkaraštis, įvertinti finansiniai įsipareigojimai, sutarta dėl bendrų veiklų. Artimiausiu metu abu partneriai pradės vykdyti infrastruktūrinius projekto darbus – Visagine tai sporto aikštyno įrengimo darbai.

Partnerių atstovai Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktorė Elvyda Telksnienė ir Aleksandravo internatinės neįgaliųjų mokyklos direktorė Anita Malinovska iškilmingai pasirašė partnerystės sutartį, kuria patvirtina projekto pradžią.

Kitas partnerių darbinis susitikimas planuojamas Dagdoje, Latvijoje gegužės mėnesį.

 

Projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
sporto aikštelės įrengimo vykdymas pradėtas

 

        2017 m. gegužės 26 d. pasirašyta sutartis su UAB „Sportinės dangos“ atstovais  dėl projekto „Creatinon of the relaxation-developing environment for special needs children from Latvia and Lithuania for live quality improvement (ADD Me)“ sporto aikštelės įrengimo. 2017 m. birželio 1 d. pradėti 1500 m² sporto aikštelės įrengimo darbai.

       

       

2017 m. birželio 22 d. − sporto aikštelės įrengimo darbai vyksta.

       

  

Tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje,
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“
viešinimas

 

     2017 m. birželio 2 d. gimnazijoje svečiavosi „Sugardo“ televizija. Viešnagės tikslas − tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ viešinimas. Gimnazijos direktorė pasidžiaugė, kad Projektas jau įsibėgėjo: apsikeista vizitais su partneriais Latvijoje, atlikti viešieji pirkimai auditoriaus paslaugoms, gimnazijos svetainės atnaujinimui, sporto aikštelės atnaujinimui ir kabineto edukacinėms bei relaksacinėms reikmėms remontui. Sporto aikštelės renovacija jau prasidėjo – nuimta senoji danga ir aikštelė padengta nauju asfaltu. Laukia kiti statybiniai darbai... Jau birželio 5 d. į pirmąją 10 dienų stovyklą Latvijos Dagdos savivaldybės Aleksandravo mokykloje išvyksta mūsų lavinamųjų klasių – specialiųjų poreikių mokiniai, jų mokytojai ir mokytojų padėjėjai.

 

       

 

Tarptautinio projekto „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas
specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje,
siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“ vaikų vasaros stovykla Latvijoje

 

         2017 m. birželio 5−14 dienomis „Verdenės“ gimnazijos lavinamųjų klasių mokiniai, mokytojai ir mokytojo padėjėjai dalyvavo vasaros stovykloje  „Kuriame savo rankomis“, kuri vyko Latvijos Respublikoje, Aleksandravoje. Stovykla buvo organizuota įgyvendinant projektą „Poilsio ir ugdymo aplinkos kūrimas specialiųjų poreikių vaikams Lietuvoje ir Latvijoje, siekiant gerinti gyvenimo kokybę/ ADD ME“, finansuojamo Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.  Stovyklą organizavo  projekto partneriai ─ Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės Aleksandravos internatinė mokykla.

    Stovykla buvo iššūkis visiems: vaikams, tėvams ir mokytojams. Vaikams – tai pirmoji stovykla, pirmas atitrūkimas nuo tėvų, savarankiškumo išbandymas. Suaugusiems – tai puiki galimybė bent trumpam ištrūkti iš varginančio miesto šurmulio į gamtos prieglobstį, patirti gyvenimą stovykloje, sutikti naujų draugų, išbandyti savo ištvermę ir ryžtą, išmokti pasitikėti savimi ir vienas kitu. Smagu, kad su visais iššūkiais įveikti puikiai.

           Stovyklauti visai „Vedenės“ gimnazijos komandai labai patiko. Tuo pasirūpino mūsų partneriai, Aleksandravos internatinės mokyklos pedagogai, parengę labai įdomią ir įvairią bei kruopščiai apgalvotą stovyklos programą, skirtą meniniam, pažintiniam bei kūrybiniam vaikų ugdymui. Stovyklautojai įvairiuose užsiėmimuose lavino savo meninius gebėjimus (gamino rankdarbius), tobulino bendravimo įgūdžius (išmoko latviškų žodžių), grūdino savo organizmą švariu oru, mokėsi gaminti patiekalus bei dalyvavo pažintinėse išvykose ir ekskursijose po Dagdos kraštą. Pačios gražiausios vasaros stovyklos akimirkos užfiksuotos nuotraukose.

           Paskelbus stovyklos uždarymą bei įteikus dalyviams diplomus, stovyklautojai neskubėjo skirstytis – linksmai bendravo su naujais draugais, aptarinėjo patirtus įspūdžius ir kūrė būsimų susitikimų planus.