Atnaujinta 2017-04-11

Darbo grupės ir komisijos

 

Darbo grupės ar komisijos pavadinimas

 Grupės ar komisijos sudėtis

Direktoriaus įsakymas

Projekto „Drąsinkime ateitį“ vykdymo grupė

Ilona Borina, informacinių technologijų mokytoja, Danutė Ona Gimžauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja, Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinių klasių mokytoja.

2007-02-07
Nr. 78 V

Korupcijos prevencijos grupė

Grupės vadovė – Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja.
Grupės nariai: Danutė Svidinskaitė, raštinės vedėja, Vida Vikonytė, bibliotekininkė, Laura Vaikėnienė, socialinė pedagogė.

2008- 12-12 
Nr. 18 P

 

Sveikatos ugdymo programos vykdymo grupė

Grupės koordinatorė – Dana Ramanauskienė, kūno kultūros mokytoja.
Grupės nariai: Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja, Daiva Maldžiuvienė, Aliona Kurpienė, pradinių klasių mokytojos, Virginija Razgulina, psichologė, Lena Peradze, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

2007-04-26
Nr. 101 V

(pakeitimai 2016-09-12
Nr. V - 92)

Saugos ir sveikatos komitetas

Komiteto pirmininkė − Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Komiteto nariai: Genė Mirošnikova, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, Lena Peradze, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
 Inga Aukštuolytė-Pužienė, anglų kalbos mokytoja, LŠDPS narė, Žana Vaitkuvienė Zimina, pradinių klasių mokytoja, Daiva Perlienė, valytoja.

2013-12-09
  Nr. V-123

 

Pilietinio ugdymo programos rengimo (atnaujinimo) ir vykdymo grupė

Grupės pirmininkė – Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos mokytoja.
Grupės nariai: Aldona Petrauskienė, anglų kalbos mokytoja, Diana Naglinskienė, tikybos mokytoja, Lilija Ramanauskienė, istorijos mokytoja, Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja, Inga Bilinskienė, pradinių klasių mokytoja, Jolita Dervinienė, technologijų mokytoja, Jonas Cicėnas, muzikos mokytojas.

2009-01-29
Nr. 56 V

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokykloje darbo grupė

Grupės vadovė – Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Grupės nariai: Virginija Razgulina, psichologė, Diana Naglinskienė, tikybos mokytoja, Danutė Ona Gimžauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja, Svetlana Fedorenko, specialioji pedagogė, Laura Vaikėnienė, socialinė pedagogė.

2007-08-31
Nr. 143 V

Valgyklos vidaus audito darbo grupė

Grupės pirmininkė – Genė Mirošnikova, direktoriaus pavaduotoja ūkiui. Grupės nariai: Irina Mivovan, valgyklos vedėja; Lena Peradze, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,  archyvarė; Nijolė Lavruvjanec, virėja.

2010-08-31 
Nr. 117 V 

gimnazijos internetinės svetainės tvarkymo ir priežiūros

 

Grupės koordinatorė – Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinių klasių mokytoja.
Grupės nariai: Giedrius Misiūnas, kompiuterių inžinierius, atsakingas už svetainės techninį aptarnavimą;  Jelena Orlova, rusų kalbos mokytoja, vertėja ir atsakinga už informacijos rinkimą bei pateikimą; Inga Aukštuolytė-Pužienė, anglų kalbos mokytoja, vertėja ir atsakinga už informacijos rinkimą bei pateikimą; Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja, atsakinga už taisyklingą lietuvių kalbos vartoseną ir korektūrą.

2012-02-02   Nr. V - 10

 

GIMNAZIJOS  VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Komisijos pirmininko pavaduotoja – Virginija Razgulina, psichologė. Komisijos nariai: Rimvyda Ardamakovaitė, specialioji pedagogė; Svetlana Fedorenko, specialioji pedagogė; Diana Naglinskienė, tikybos mokytoja; Vilma Balčiūnienė, logopedė; Laura Vaikėnienė, socialinė pedagogė. VGK posėdžių sekretorė – Dalia Burneikaitė, lietuvių kalbos mokytoja

2012  m.  birželio 11 d.  Nr.  V - 89 

 


 

veiklos Plano IR stebėsenos grupė

Grupės veiklų koordinatorė – Jelena Čugunova, rusų kalbos mokytoja, gimnazijos tarybos pirmininkė.

Grupės nariai: Rimvyda Ardamakovaitė, specialioji pedagogė; Daiva Maldžiuvienė, pradinių klasių mokytoja; Auksė Baušytė, chemijos mokytoja; Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja.

2013  m. gruodžio 30 d.  Nr. V - 135

Pakeitimai

2017 m. sausio 30 d. Nr. V - 12

veiklos ĮSIVERTINIMO  GRUPĖ

Grupės koordinatorė – Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Grupės nariai: Vida Brukštuvienė, matematikos mokytoja; Vilma Balčiūnienė, logopedė; Lina Navickienė, pradinių klasių mokytoja; Jelena Orlova, rusų kalbos mokytoja; Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja; Ilona Borina, informacinių technologijų mokytoja.

2012  m. gruodžio 19 d.  Nr. V - 127

Pakeitimai

2017 m. sausio 30 d. Nr. V - 12

karjeros koordinacinė grupė

Grupės koordinatorė – Jelena Čugunova, rusų kalbos mokytoja.
Grupės nariai: Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Virginija Razgulina, psichologė; Vida Vikonytė, bibliotekos vedėja; Ilona Borina,  IT mokytoja; Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinių klasių mokytoja; Jolita Dervinienė, technologijų mokytoja.

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V - 69

 

Gabių vaikų ugdymo koordinavimo grupė

Grupės koordinatorė – Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Grupės vadovė – Jelizoveta Mackevičienė, matematikos mokytoja.
Grupės nariai: Virginija Razgulina, psichologė, Llilija Ramanauskienė, istorijos mokytoja, Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja, Danguolė Savičienė, pradinių klasių mokytoja, Auksė Baušytė, chemijos mokytoja, Vida Brukštuvienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja.

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. V - 75

PROJEKTŲ PAIEŠKOS, RENGIMO IR ORGANIZAVIMO
GALIMYBIŲ GRUPĖ
 

Grupės koordinatorė – Aldona Petrauskienė, anglų kalbos mokytoja.
Grupės nariai: Elina Noskova, anglų kalbos mokytoja, Lina Navickienė, pradinių klasių mokytoja, Žana Vaitkuvienė-Zimina, pradinių klasių mokytoja, Vilma Balčiūnienė, logopedė, Linas Vaičys, mokytojo padėjėjas.

 2016 m.
kovo 7 d.
Nr. V - 22
KONKURSO „VISA MOKYKLA ŠOKA“ ORGANIZAVIMO GRUPĖ

Grupės veiklų koordinatorė – Daiva Maldžiuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Grupės nariai – veiklų organizatoriai:
Bikulčiūtė, anglų-vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, Lina Navickienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Jonas Cicėnas, muzikos vyresnysis mokytojas, Žana Vaitkuvienė-Zimina, pradinio ugdymo mokytoja, Aliona Kurpienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Beata Gasiulytė, dailės mokytoja, Marytė Niparavičienė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, muziejaus vadovė, Danguolė Savičienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, Rolandas Žilinskas, technologijų mokytojas metodininkas, Genė Mirošnikova, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, Diana Naglinskienė, tikybos vyresnioji mokytoja, Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Vida Vikonytė, bibliotekos vedėja, Ilona Borina, informacinių technologijų mokytoja metodininkė, Jūratė Šoliūnaitė Pavilionienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Jokūbas Naglinskas, 8 a klasės mokinys, Giedrius Misiūnas, kompiuterių inžinierius.

2017 m. sausio 18 d. Nr. V - 09
2017−2018 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO PROJEKTO RENGIMO GRUPĖ

I-IV klasių UP analizės ir projekto rengimo koordinatorė – Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
1-8 klasių UP analizės ir projekto rengimo koordinatorė – Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

1-10 ir SĮU UP analizės ir projekto rengimo koordinatorė – Rimvyda Ardamakovaitė, specialioji pedagogė metodininkė lavinamosiose klasėse,
Grupės nariai:
Irena Bikulčiūtė, vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, MT pirmininkė, II b klasės auklėtoja; Jelena Čugunova, rusų kalbos mokytoja metodininkė, I klasės auklėtoja, GT pirmininkė; Laura Vaikėnienė, vyresnioji socialinė pedagogė, pagalbos mokiniui specialistų MG pirmininkė, VGK narė, GT sekretorė; Vida Brukštuvienė, matematikos mokytoja metodininkė, GT narė; Daiva Maldžiuvienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, GT narė, 1 a klasės auklėtoja; Diana Naglinskienė, tikybos vyresnioji mokytoja, GT narė, klasių auklėtojų MG pirmininkė, 6 a klasės auklėtoja, klasių auklėtojų MG pirmininkė; Jūratė Jankevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytojų MG pirmininkė, 2 b klasės auklėtoja; Vaiva Radzevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, lietuvių kalbos mokytojų MG pirmininkė, 8a klasės auklėtoja; Aldona Petrauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, užsienio kalbų mokytojų MG pirmininkė;
Valentinas Radzevičius, istorijos mokytojas metodininkas, socialinių mokslų mokytojų MG pirmininkas, 7 b klasės auklėtojas; Jolanta Sadauskienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtos mokslų mokytojų MG pirmininkė; Ilona Borina, IKT mokytoja metodininkė, matematikos ir IKT MG pirmininkė; Jonas Cicėnas, muzikos vyresnysis mokytojas, menų ir technologijų mokytojų MG pirmininkas; Dana Ramanauskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, kūno kultūros mokytojų MG pirmininkė; Rolandas Žilinskas, technologijų mokytojas metodininkas, III klasės auklėtojas; Žana Vaitkuvienė Zimina, pradinių klasių mokytoja, 4 b klasės auklėtoja; Lilija Ramanauskienė, istorijos mokytoja metodininkė, 5 klasės auklėtoja; Dalia Vainiuvienė, lavinamųjų (1−4 klasių) mokytoja; Vilma Balčiūnienė, logopedė metodininkė.
Mokiniai, gimnazijos savivaldos atstovai:
Paulina Bilinskaitė, II a klasės mokinė, GT narė, gimnazijos prezidentė; Gabija Sitnovaitė, II b klasės mokinė, GT narė; Ingrida Girdziušaitė, III klasės mokinė, GT narė; Donatas Krasauskas, III klasės mokinys, GT narys; Sintija Šadrincevaitė, I klasės mokinė, GT narė.

2017 m.

kovo 15 d.
Nr. V - 33

PROJEKTO “CREATION OF THE RELAXATION-DEVELOPING ENVIRONMENT FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN FROM LATVIA AND LITHUANIA FOR LIVE QUALITY IMPROVEMENT (ADD ME)” DARBO GRUPĖ

Projekto vadovė − Irina Morozova, atsakinga už projekto veiklų įgyvendinimą ir atskaitas;
Projekto finansininkė − Irina Budajeva, atsakinga už Projekto lėšų tikslingą naudojimą ir finansines ataskaitas.

Nariai:
Aldona Mikštienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Projektų paieškos, rengimo ir organizavimo galimybių grupės veiklos koordinatorė, atsakinga už viešuosius pirkimus „minkštosioms“ veikloms;
Vida Kumpienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, „minkštųjų“ veiklų koordinatorė;
Genė Mirošnikova, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, atsakinga už viešuosius pirkimus „kietosioms“ veikloms ir remonto/renovacijos darbus;
Rimvyda Ardamakovaitė, specialioji pedagogė, lavinamųjų klasių mokytoja, atsakinga už „minkštųjų“ veiklų vykdymą;
Vilma Balčiūnienė, logopedė, atsakinga už „minkštųjų“ veiklų vykdymą;
Danutė Svidinskaitė, raštinės vedėja, sekretorė.

2017 m. balandžio 10 d. Nr. V - 45