Atnaujinta 2017-05-31

BIRŽELIS

PRIEŽIŪRA:

VBE vykdymas.
Vasaros užimtumas.
Papildomi darbai.
Dokumentų tvarkymas.
Bibliotekos veikla.

Pirmadienis 29 GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDIS 17.30 val. 201 k.
1. Dėl ugdymo plano projekto aptarimo.
2. Dėl pasirengimo integruotoms dienoms

Mokinių atostogos
 1-5 kl
.:
05-31 08-31

 

Vaikų vasaros užimtumo programos
ir stovyklos...

Antradienis 30 MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS 15 klasėms ir 15 lavinamosioms klasėms. 10.00 val.aktų salėje ir PVC. Ats. klasių auklėtojai ir A. Mikštienė

SEMINARAS Atsakingiems už korupcijos prevenciją.10.30 val. savivaldybės DPS. Ats. A. Mikštienė
Trečiadienis 31 MOKSLŲ DIENA (UP 9.7 p.) Integruota veikla 6–III klasių mokiniams – atskira programa. Ats. tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų MG.

 

GAMTAMOKLINĖS LABORATORIJOS ATIDARYMAS. Ats. A. Baušytė.

ŽALIOSIOS VĖLIAVOS ĮTEIKIMAS. Ats. J. Sadauskienė

Ketvirtadienis 01 PUPP: MATEMATIKA, 9.00 val.


„Kiškių mokyklėlė“– stovyklėlė būsimiesiems pirmokams 06-01 06-09. Ats. D. Savičienė ir Ž.Vaitkuvienė-Zimina.


„Pelėdžiukas“ stovyklėlė pradinių klasių mokiniams.
06-01 06-09
Ats. J. Jankevičienė ir L. Navickienė.

 
TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA.


SPORTO IR SVEIKATOS DIENA (UP 9.8 p.) Iintegruota veikla 6III klasių mokiniams, 10.00 val. Ats. Kūno kult., technologijų ir geografijos mokytojai.
 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 13.00 val. 201 kab.
1.Dėl ugdymo programų baigimo: 6III ir 6SĮU (lav.) klasės. Ats. klasių auklėtojai.
2. Dėl mokinių apdovanojimo padėkos raštais. Ats. klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai.
3. Tarpinė 2017 m. veiklos palno įgyvendinimo analizė. Ats. Veiklos stebėsenos grupė

Penktadienis 02 MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS 6II Iir 6SĮU (lav.) klasėms
10.00 val.aktų salėje ir PVC. Ats. klasių auklėtojai ir A. Mikštienė
Šeštadienis 03 GEOGRAFIJOS VBE 9.00 val. „Atgimimo“ gimnazijoje
Sekmadienis 04

 

Pirmadienis 05 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VBE 9.00 val. „Verdenės“ gimnazijoje

Vaikų vasaros užimtumo programos, stovyklos
IR PAPILDOMI DARBAI...

Projekto „GIJA“ pažintinė-edukacinė
išvyka į Lietuvos pajūrį... Ats. I
. Bikulčiūtė

06-08 – 06-09

INTERREG
LatLit projekto stovykla specialiųjų poreikių mokiniams
Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatinėje mokykloje

Mokinių atostogos

 6III kl.:

06-05 08-31

Antradienis 06
Trečiadienis 07 FIZIKOS VBE 9.00 val. „Atgimimo“ gimnazijoje
Ketvirtadienis 08 Konkurso „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraiškos rengimo DARBO GRUPĖS posėdis. 10.00 val.
Ats. A. Mikštienė.

 

METODINĖS TARYBOS POSĖDIS, 11 val. Kviečiami MG pirmininkai ir kt. Ats. I. Bikulčiūtė

 

Penktadienis 09 MATEMATIKOS VBE 9.00 val. „Verdenės“ gimnazijoje.
 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 12.00 val. 206 kab. Dėl pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo

Šeštadienis 10
Sekmadienis 11

 

Pirmadienis 12 ISTORIJOS VBE 9.00 val. „Verdenės“ gimnazijoje
Antradienis 13
Trečiadienis 14 CHEMIJOS VBE 9.00 val.  Zarasų Ąžuolo gimnazijoje.

GEDULO ir VILTIES DIENA

Ketvirtadienis 15  
Penktadienis 16 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VBE 9.00 val. „Atgimimo“ gimnazijoje
Šeštadienis 17
Sekmadienis 18

 

Pirmadienis 19 BIOLOGIJOS VBE 9.00 val. „Verdenės“ gimnazijoje

Pakartotinė

VBE sesija:

06-22 07-07

Antradienis 20 MUZIKOLOGIJA (II dalis) 9.00 val. „Verdenės“ gimnazijoje
Trečiadienis 21
Ketvirtadienis 22  
Penktadienis 23  
Šeštadienis 24 JONINĖS...
Sekmadienis 25

 

Pirmadienis 26
Antradienis 27
Trečiadienis 28 PATIRTINĖ IŠVYKA į Druskininkus AKTYVIAUSIEMS MOKINIAMS, garsinusiems VERDENĖS vardą
Ketvirtadienis 29  I VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS, 12.00 val. IC.

LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAS, 16.00 val. IC. Ats. A. Mikštienė
Penktadienis 30 II–III VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS 12.00 val. IC. Ats. A. Mikštienė
Šeštadienis 01
Sekmadienis 02

 

GEGUŽĖ

 

1. Mokinių priėmimas į gimnaziją (į visas ugdymo programas: 1 kl., 5 kl., I kl., III kl. ir kitas klases...) – nuo 2017 m. balandžio 3 d. iki rugpjūčio 31 d.
2.GEGUŽĖ – MĖNUO BE SMURTO PRIEŠ VAIKUS. Ats. L. Vaikėnienė ir klasių auklėtojai.

3. Kvalifikacijos tobulinimo programų teikimas – iki 05-31, ats. KTP autoriai.

PASIRUOŠIMAS Dainų ir šokių šventei Visagine. Ats. muzikos ir choreografijos mokytojai.
PRIEŽIŪRA:
*Vertinimas ir įsivertinimas/refleksija pamokoje. Ats. vadovai ir MG pirmininkai;
* VEIKLOS STEBĖSENOS GRUPĖ analizuoja I pusmečio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus – TARPINĖ ANALIZĖ pateikiama birželio 1 d. mokytojų tarybos posėdyje.

3. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdyba bendrojo ugdymo 7−9 klasių mokiniams organizuoja praktines pamokas „Žmogaus sauga“, užsiėmimai gaisrinės saugos ir saugaus elgesio vandenyje temomis 1−5 klasių mokiniams, testo „Ar žinau?“ rezultatų aptarimas  (pagal suderintą Visagino priešgaisrinės gelbėjimo valdybos tvarkaraštį).

Pirmadienis 01 TARPTAUTINĖ darbo  ir darbininkų diena

Geografijos šalies olimpiada Druskininkuose, gegužės 46 d.
Dalyvauja Dominykas Viliūnas (III kl.).
Ats. S. Valiūnas

Antradienis 02 STANDARTIZUOTI TESTAI. RAŠYMAS, 2 kl.

PASAULIO PAŽINIMAS, 4 kl.

MOKYKLŲ DVIRAČIŲ KROSO VARŽYBOS (2003 m. g. mergaitės ir berniukai) Slidžių-riedučių trasa, 15.00 val. Ats. Kūno kultūros mokytojai

Trečiadienis 03 STANDARTIZUOTI TESTAI. SOCIALINIAI MOKSLAI, 8 kl.


BANDOMASIS MATEMATIKOS DARBAS
IV-okams (paskutinis), 208-209 kab. Ats. J.Mackevičienė, E.Kazėnienė.


Lietuvių liaudies šokių ir ratelių festivalis „SUK SUK RATELĮ“ 11.00 val. k.C. „Draugystė“. Ats. D.Maldžiuvienė.


EUROPOS JAUNIMO SAVAITĖ.„Idėja +“- aktyvus jaunimas...

Ketvirtadienis 04 STANDARTIZUOTI TESTAI. MATEMATIKA, 2, 4 ir 6 kl.
 

Seminaras „Laimingas mokytojas – kaip atrasti balansą tarp išorinio greičio ir vidinio aš“. Lektorė – R. Šliažienė, JC Babilonas“ direktorė. 11.00, 201 kab.


Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir NŠ programų–projektų TEIKIMAS pavaduotojoms ugdymui. Ats. dalykų mokytojai.

MOKYKLŲ PRADINIŲ KLASIŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS TRIKOVĖS VARŽYBOS (2006 m. ir jaunesni) 14.00 val. Centrinis miesto stadionas Ats. Kūno kultūros mokytojai

Penktadienis 05 STANDARTIZUOTI TESTAI. GAMTOS MOKSLAI, 8 kl.

Renginiai Motinos dienai
Šeštadienis 06
Sekmadienis 07

 

Pirmadienis 08 LYTIŠKUMO MOKYMAI 8-okams...8.55 val.
Ats. L. Peradze, A. Sipavičiūtė

Kontroliniai darbai 4-ose klasėse: lietuvių kalba, matematika, anglų kalba...
Ats. pradinio ugdymo MG.

Preliminarus pamokų krūvių pa(si)skirstymas
metodinėse gupėse. Ats. MG pirmininkai. Teikti pavaduotojoms iki 05-15

Antradienis 09 EUROPOS DIENA. Lietuvos įstojimo į ES diena Europos egzaminas. Ats. V. Radzevičius.


DEBATŲ TURNYRAS Utenoje. Ats. J.Orlova.


„Žalia pievelė“ premjera (dokumentinis projektas) k.c. „Draugystė“, 18.00 val.

MOKYKLŲ KETURKOVĖS VARŽYBOS (2002 m. ir jaunesni) 15.00 val. Centrinis miesto stadionas Ats. Kūno kultūros mokytojai

Trečiadienis 10  
Ketvirtadienis 11 Konkurso ŠVIESOFORAS 1- 4 klasių mokiniams zoninis etapas. Dalyvauja „Verdenės“ komanda. Ats. A. Kurpienė
Penktadienis 12  
Šeštadienis 13
Sekmadienis 14

 

Pirmadienis 15 DIREKCINĖ TARYBA
1. III g klasių mokinių socialinės veiklos rezultatai. Ats. klasių auklėtojai.
2. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir NŠ programų–projektų aptarimas. Ats. pavaduotojos.
3. Pasiruošimas Dainų ir šokių šveneti Visagine. Ats. A. Mikštienė. KVIEČIAMI visų menų ir NŠ mokytojai.
4. Dėl Gimnazijos dienos organizavimo. Ats. J. Čugunova.
5.Preliminarus pamokų krūvių aptarimas.

Karjeros dienos Visagine 16-18 d.
TEMA „INŽINERINĖS SRITIES KARJEROS GALIMYBĖS“

Antradienis 16 BIOLOGIJOS BANDOMASIS EGZAMINAS, 8.0011.00 val.
409 kab. Ats. J. Sadauskienė.

PRAKTIKUMAS TĖVAMS „Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas. Pagalba vaikui (IV dalis). Ats. V. Balčiūnienė, 215 kab. 17.30 val.

Trečiadienis 17 GIMNAZIJOS DIENA – gimtadienis. Veiklos pertraukų metu; baigiamasis renginys – 13.00 val. aktų salėje. Ats. J.Čugunova, I klasės gimnazistai ir seniūnija.


Infobusas gimnazijoje
14.0015.00 val. Ats. J. Čugunova, V. Kumpienė, G. Mirošnikova.

„Tuk, širdele“ – šeimos šentė aktų salėje. Ats. Ž. Vaitkuvienė-Zimina

Ketvirtadienis 18 VISAGINO MIESTO PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ SPARTAKIADA
13.00 val. sporto aikštyne. Ats. J. Jankevičienė, L. Navickienė.

 

MOKYKLŲ LENGVOSIOS ATLETIKOS RUNGČIŲ VARŽYBOS
15.00 val. Centrinis miesto stadionas Ats. Kūno kultūros mokytojai.


KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS k.c. „Draugystė“:
11.00 val. „Knygų personažai atgyja“ – vaikams ir tėveliams;
18.00 val. „Žiurkiagalviai“- jaunimui ir ne tik...

Penktadienis 19 DAILĖS MBE. Ats. Vida Kumpienė, Jolita Dervnienė

59 ir I KLASIŲ MOKINIŲ GAMTOS MOKSLŲ ŠALIES OLIMPIADA
Ats. J. Sadauskienė, A. Baušytė, Ž. Karpovič, L. Vaikėnienė
Šeštadienis 20 ANGLŲ KALBOS VBE (klausymo, skaitymo ir rašymo dalys) „Verdenės“ gimnazija. 9.00 val. Ats.V. Kumpienė
Sekmadienis 21

 

Pirmadienis 22 MOKYTOJŲ TARYBOS mažasis posėdis, 14.45 val.
1. Dėl 4-ųjų klasių mokinių KD rezultatų ir srautų sudarymo.
Ats. 4 klasių auklėtojai, MG ir A. Mikštienė.
2. Dėl vaikų vasaros poilsio ir užimtumo organizavimo. Ats. A. Mikštienė, L. Vaikėnienė.


SENIŪNIJA, 111 kab. 14.45 val.

Antradienis 23

Renginys Kas? Kur? Kada?“ 89(I) kl. Visagino jaunimo užimtumo centras, 12.00 val. Ats. L. Vaikėnienė

Trečiadienis 24 MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 14.45 val. 201 kab.
„Dėl ugdymo programų baigimo“:
1. IV klasių mokinių. Ats. IV klasių auklėtojai, dalykų mokytojai ir V. Kumpienė
2. 15 ir 15 lavinamųjų klasių mokinių . Ats. klasių auklėtojai.
3. Pasirengimas integruotoms Mokslų ir Sporto bei sveikatos dienoms bei vasaros užimtumui. Pristato koordinatoriai
4. Pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos...
Ketvirtadienis 25 PASKUTINIS SKAMBUTIS abiturientams 13.00 val. aktų salėje. Iki jo – pasirinktos pamokos ir klasių valandėlės...
Ats. III klasės gimnazistai ir auklėtojas
Penktadienis 26 PUPP: LIETUVIŲ KALBA (gimtoji) (raštu) 9.00 val.
Šeštadienis 27 RUSŲ KALBOS VBE (klausymo, skaitymo ir rašymo dalys) „Atgimimo“ gimnazija, 9.00 val.
Sekmadienis 28

 

Pirmadienis 29 GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDIS 17.30 val. 201 k.
1. Dėl ugdymo plano projekto aptarimo.
2. Dėl pasirengimo integruotoms dienoms

Visagino Dainų ir šokių šventė birželio 1-3 d.:
1 d.- Vaikų gynimo diena;
2 d.- „Brangiausiam žmogui...“
3 d. - Folkloro diena.

ATSAKINGI muzikos ir choreografijos mokytojai (po 23 kūrinius miesto šventei)

Antradienis 30 MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS 15 klasėms ir 15 lavinamosioms klasėms. 10.00 val.aktų salėje ir PVC. Ats. klasių auklėtojai ir A. Mikštienė

SEMINARAS Atsakingiems už korupcijos prevenciją.10.30 val. savivaldybės DPS. Ats. A. Mikštienė
Trečiadienis 31 MOKSLŲ DIENA (UP 9.7 p.) Integruota veikla 6- III klasių mokiniams – atskira programa. Ats. tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų MG
Ketvirtadienis 01 PUPP: MATEMATIKA, 9.00 val.


„Kiškių mokyklėlė“– stovyklėlė būsimiesiems pirmokams 06-01 06-08. Ats. D. Savičienė ir Ž.Vaitkuvienė-Zimina.


„Pelėdžiukas“ stovyklėlė pradinių klasių mokiniams.
Ats. J. Jankevičienė ir L. Navickienė.

 
TARPTAUTINĖ VAIKŲ GYNIMO DIENA.


SPORTO IR SVEIKATOS DIENA (UP 9.8 p.) Iintegruota veikla 6III klasių mokiniams, 10.00 val. Ats. Kūno kult., technologijų ir geografijos mokytojai.
 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 13.00 val. 201 kab.
1.Dėl ugdymo programų baigimo: 6III ir 6SĮU (lav.) klasės. Ats. klasių auklėtojai.
2. Dėl mokinių apdovanojimo padėkos raštais. Ats. klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai.
3. Tarpinė 2017 m. veiklos palno įgyvendinimo analizė. Ats. Veiklos stebėsenos grupė

Penktadienis 02 „Šok į tėvų klumpes“... Ats. gimnazijos taryba.

MOKSLO METŲ PABAIGTUVĖS 6IIIir 6SĮU (lav.) klasėms
10.00 val.aktų salėje ir PVC. Ats. klasių auklėtojai ir A. Mikštienė
Šeštadienis 03
Sekmadienis 04

 

BALANDIS

STEBĖSENA:

* Vertinimas ir įsivertinimas/refleksija pamokoje. Ats. vadovai ir MG pirmininkai;
* Klasių valandėlių efektyvumas ugdant mokinių kultūrines kompetencijas (gimnazijos vadovai).

RENGINIAI IR PARODOS IC:

*Renginiai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai Augti su knyga“ 04 03-10; *
Literatūros paroda Viską suėmęs į vingrų rašto audinį (A.Vienuoliui-135)“ 04 03-20;
*Literatūros paroda Šv. Velykoms Didžioji pavasario šventė“ 04 10-20;
*Renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei 04 24-30;
* Visagino miesto bibliotekininkų pasitarimas 04 12.

GIMNAZIJOS MUZIEJUJE

Edukacinė programa Lietuvos tautinis kostiumas“ (balandžio 1 ir 4 savaitės) Ats. M. Niparavičienė, D. Savičienė.

Pirmadienis 03 „Mes už saugų eismą“ 1−4 kl. mokinių susitikimas su Visagino PK atstovais. Ats. A. Kurpienė.

Tarptautinė vaikų knygos diena

Antradienis 04 GAMTOSAUGINIO KOMITETO POSĖDIS 10.2510.50 409 kab.
Ats. J.Sadauskienė
Trečiadienis 05 Mokyklų stalo teniso varžybos (vaikinai, iki 8 kl.) Draugystės progimnazija, 15.00 val. Ats. Kūno kultūros mokytojai
Ketvirtadienis 06 FOTOGRAFUOJAMĖS... (pagal atskirą laiką)


Mokyklų stalo teniso varžybos merginos, iki 8 kl. ir 9-12 kl.)
Draugystės prog. 15.00 val. Ats. Kūno kultūros mokytojai

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV kl. (10.45-15.30 val.)
Ats. A. Mikštienė.


Aplinkos tvarkymo akcija „Daryk gamtai gera“.
Aktyvūs 7-10 kl. mokiniai ir J. Sadauskienė.

Respublikinė rusų (užsienio) kalbos olimpiada. Dalyvauja Erika Trabšaitė, ats. J.Orlova

Penktadienis 07 FOTOGRAFUOJAMĖS... (pagal atskirą laiką)
Šeštadienis 08
Sekmadienis 09

 

Pirmadienis 10 Anglų kalbos VBE (kalbėjimo dalis) 8.0017.00 val. 2, 13, 14 kab.

Atostogos
(1014 d.)
 1IV kl. mokiniams

 

Antradienis 11

Anglų kalbos VBE (kalbėjimo dalis) 8.00-12.00 val. 2, 13, 14 kab.

Rusų (užsienio) kalbos VBE (kalbėjimo dalis) Atgimimo“ gimnazijoje

Praktikumas tėvams „Skaitymo ir rašymo įgūdžių tobulinimas. Tėvų pagalba“ 17.30 val. 215 kab. Ats. V. Balčiūnienė

Trečiadienis 12 METODINĖS TARYBOS POSĖDIS 10.00 val. 223 kab.
Kviečiami būsimųjų 1-ųjų, 5-ųjų, I ir III klasių auklėtojai.

 

Stebėsenos/savistabos grafiko sudarymas. Individualios pažangos vertinimo/įsivertinimo sistemos kūrimas...

Ketvirtadienis 13 METODINIŲ GRUPIŲ POĖDŽIAI – dalijimasis gerąja darbo patirtimi: „Vertinimas ir įsivertinimas; individualios pažangos stebėsena ir fiksavimas“ Ats. MG pirmininkai
Penktadienis 14 METODINIŲ GRUPIŲ POĖDŽIAI – dalijimasis gerąja darbo patirtimi:
„Vertinimas ir įsivertinimas; individualios pažangos stebėsena ir fiksavimas“
Ats. MG pirmininkai
Šeštadienis 15
Sekmadienis 16

 

Pirmadienis 17 Šv. Velykos (antra diena)

Užsienio kalbų lygių nustatymo testai


Papildomos atostogos
(1821 d.)
 15 kl.,
18d. IV kl.)
mokiniams

 

 

Antradienis 18 DEBATAI impromtu Mokslo metai Lietuvoje turėtų būti ilgimami“. Ats. J. Orlova, debatų klubas, aktų salėje.

 

INTRREG V-A projekto LatLit programos dalyvių susitikimas. Svečiuose – partneriai iš Latvijos Respublikos Dagdos savivaldybės Aleksandravo internatinės mokylos. Ats. Projekto darbo grupė

Trečiadienis 19 STANDARTIZUOTI TESTAI. RAŠYMAS 8 kl.

SENIŪNIJA, 10.35 val. Ats. A. Mikštienė.

DIREKCINĖS TARYBOS POSĖDIS, 14.45 val.
1.Kasmetinių atostogų suteikimo eilėsgrafiko aptarimas. Ats. vadovai.
2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių dalyvavimas gimnazijos gyvenime. Ats. lav. klasių mokytojai ir specialistai.
3. Kiti klausimai ir informacijos
Ketvirtadienis 20 Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita IV kl. (10.4512.45 val.)
Ats. A. Mikštienė.

LIETUVOS MOKINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA, Kaune. Dalyvauja Danielius Klimas, 8 a kl. (ats. R. Žilinskas).

(NE)FORMATAS – muzika ir poezija... Pri(si)stato FAUSTAS

Penktadienis 21 STANDARTIZUOTI TESTAI. SKAITYMAS 8 kl.


VEIKSMO ir SAUGOS DIENA
pagal UP 9.4 p. ir atskirą programą; akcija DAROM“. Ats. A. Mikštienė, J. Sadauskienė, L. Vaikėnienė, GM, technologijų ir žmogaus saugos mokytojai, klasių aukllėtojai, savivalda.

 

LIETUVOS MOKINIŲ ISTORIJOS OLIMPIADA, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija. Dalyvauja Dominykas Valiūnas, III kl. ,ats. L. Ramanauskienė

Šeštadienis 22
Sekmadienis 23

 

Pirmadienis 24 STANDARTIZUOTI TESTAI.  MATEMATIKA 8 kl.
Antradienis 25 STANDARTIZUOTI TESTAI.  RAŠYMAS 2 ir 4 kl.

Mokyklų kroso estafetės 15.00 al. Verdenės“ gimnazija. Ats. Kūno kultūros mokytojai
Trečiadienis 26 STANDARTIZUOTI TESTAI. RAŠYMAS 6 kl.
Ketvirtadienis 27 ATVIRŲ DURŲ DIENA (pagal atskirą programą). Ats. Metodinė taryba, klasių auklėtojai.


JAV sausumos pajėgų Europoje orkestras ir choras „Verdenėje“ 13.30 val. aktų salėje, IIV klasėms kartu su „Žiburio“ 9-10 kl. mokiniais.

STANDARTIZUOTI TESTAI. SKAITYMAS 2 ir 4 kl.

ŠVIESOFORAS (miesto etapas). Ats. A. Kurpienė.

Mokyklų virvės traukimo varžybos 15.00 al. Žiburio“ pagr. mokykla. Ats. Kūno kultūros mokytojai

Penktadienis 28 UGDYMO PLANO ANALIZĖS ir PROJEKTO rengimo darbo grupės koordinatorių pasitarimas 14.45 val., 205 kab.

STANDARTIZUOTI TESTAI. SKAITYMAS 6 kl.

4 a kl. mokinių ir mok. D. Savičienės dalyvavimas konferencijoje
Gamta ir mes“ Kėdainiuose.

 

Neformaliojo švietimo anketų pateikimas. Ats. klasių auklėtojai

Šeštadienis 29 Muzikologijos MBE I dalis 9.00 val. Verdenės“ gimnazija.
Ats. V. Kumpienė
Sekmadienis 30

 

KOVAS

PAGALBA ir TYRIMAI:
„8 ir II klasių mokinių sugebėjimų ir profesinių polinkių tyrimas“ (sausisbalandis), ats. V. Razgulina;
Gyvenimo įgūdžių ugdymo grupė 15 klasių mokiniams (sausis – kovas), 212 kab. ats. V. Razgulina, L. Vaikėnienė;
KONKURSAI:
SAVIVALDYBĖS VOKIEČIŲ KALBOS, 6-8 klasėms. Ats. M. Niparavičienė.
„Būstas gyvūnams“ 03-01-03-20, ats. J. Sadauskienė, technologijų mokytojai;
„Žemė visų viena“ (plakatai) 03-20-03-31, ats. J. Sadauskienė, S. Valiūnas.
PRIEŽIŪRA:
* klasių auklėtojų veiklos vertinimas;
* papildomų darbų vykdymas ir mokinių konsultavimas;
* dalykinių olimpiadų organizavimas ir dalyvavimas... ATSAKINGI: vadovai, MG, klasių auklėtojai...

 PARODOS IC:
 4 a ir 3 b klasės mokinių DARBELIŲ PARODA „Žiemą palydint“;
Tautos ir valstybės atgimimo pavasaris (Lietuvos Nepriklausomybės dienai);
Subtilaus žodžio menininkė (M. PečkauskaiteiŠatrijos Raganai 140);
Kūrybos ištakos vaikystėje (V.Dautartui 90).

Pirmadienis 27 KRAUJO DONORYSTĖS DIENA. 201 kab. 12.00-18.00 val. KVIEČIAMI: darbuotojai, mokiniai, sulaukę 18 metų, mokinių tėvai.
Ats. Kraujo centras ir J. Sadauskienė.

 

DIREKCINĖ TARYBA, 16.00
Dėl LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo taikymo

Lietuvių
kalbos
savaitė

Antradienis 28 DAILĖS OLIMPIADA (savivaldybės etapas), 10.00 val.
Ats. A. Mikštienė, B. Gasiulytė.


KALBŲ KENGŪRA. Ats. L. Navickienė, J. Orlova.


UŽGAVĖNĖS. Koordinatorė – Ž. Vaitkuvienė Zimina. Rengėjai: J. Cicėnas, R. Žilinskas, J.  Dervinienė, pradinių klasių mokytojų MG; partneriai visų klasių auklėtojai.

Krepšinio varžybos (2001 m.g. ir jaunesni, mergaitės ir berniukai) RPC. 15.00 val.  Ats. Kūno k. mokytojai.


PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS 12 klasių mokinių TĖVAMS: „Kalbinių ir skaitymo įgūdžių tobulinimas“ 17.30, 215 kab. Ats. V. Balčiūnienė.

II TRIMESTRO PABAIGA. Įvertinimų suvestinės...

Trečiadienis 01 GEOGRAFIJOS OLIMPIADA (savivaldybės etapas) 9.00 val.
Ats. A. Mikštienė, S. Valiūnas.

 

Gimnazijos prezidento rinkimų I turas (pertraukų metu)
 

KALBŲ KENGŪRA. Ats. L. Navickienė, J. Orlova.

Ketvirtadienis 02 KAZIUKAS 2017, 12.40 val., fojė. Ats. J. Dervinienė, D. Maldžiuvienė, J. Cicėnas, D. Naglinskienė, R. Žilinskas.

 

Kandidatų pasirašytų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašų pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Ats. V. Kumpienė

Penktadienis 03 LIETUVIŲ KALBOS KONFERENCIJA „Kalboj aš gyvas“ aktų salėje (+lietuvių kalbos ir literatūros įskaita, žodžiu). Ats. D. Burneikaitė.

 

Gimnazijos prezidento rinkimų I turas (pertraukų metu)

Šeštadienis 04 Šv. Kazimieras...

 

ZONINĖS „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos Rokiškyje. Ats. V. Luneckienė, Ž. Vaitkuvienė-Zimina

Sekmadienis 05

 

Pirmadienis 06 Miesto mokyklų krepšinio varžybų prizininkų apdovanojimas sporto salėje, 11.35 val. Ats. J. Nekrošas, kūno kultūros mokytojai.

VBE vykdytojų ir MBE vertintojų sąrašų teikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Ats. V. Kumpienė
 
Antradienis 07 MATEMATIKOS OLIMPIADA 5-8 klasės (mokyklinis etapas), 8.00-10.00 val. Ats. E. Kazėnienė, V.Brukštuvienė.

5-8 klasių mokinių lietuvių klabos raštingumo konkursas „Diktantas 2017“ II etapas „Žiburyje“ 9.00 val. Ats. Lietuvių kalbos mokytojai.

Three Little Pigs Little Red Ridig Hood (spektakliai) 2 ir 3 klasių mokiniai, 309 kab. Ats. E.Noskova
Trečiadienis 08  TARPTAUTINĖ MOTERŲ SOLIDARUMO DIENA.


Lietuvių kalbos žodžiu PUPP. Ats. D. Burneikaitė, A. Gigelevičienė.

Ketvirtadienis 09 KONKURSAS „Esu katalikas“ Vilniaus katechetikos centre. Ats. D. Naglinskienė, dalyvauja 4 b klasės mokiniai.


RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 5-8 kl. „Žiburyje“.


Miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas, 12.00 val. 307, 309 kab. Ats. J.Šoliūnaitė Pavilionienė.


MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS, 14.45
1. II trimestro rezultatai. Ats. klasių auklėtojai.
2. Gabių mokinių ugdymo pasiekimai (olimpiadų, konkursų ir kt. rezultatai). Ats. GVUG, V. Kumpienė, J. Mackevičienė.
3. Įsivertinimo rezultatų pristatymas. Ats. A. Mikštienė ir grupė.
4. 2017 m. veiklos plano projekto derinimas. Ats. Direktorė.


GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDIS 17.30 val. 201 kab.
1.2017 m. veiklos plano projekto derinimas. Ats. Direktorė.
 2. Gimnazijos IC vedėjos ataskaita; direktorės, vyr. buhalterės ataskaitos (jei bus patvirtintos ST???).
3.GT veiklos plano rengimas ir derinimas. Ats. J. Čugunova

Penktadienis 10 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS konkursas „Dainuoju Lietuvai“ 12.00 val. aktų salėje. Svečiuose – Latvijos Respublikos Kraslavos gimnazijos bendruomenė. Ats. I. Bikulčiūtė ir II b klasė.

FINALINĖS ŠTANGOS SPAUDIMO VARŽYBOS Kuršėnuose. Dalyvauja gimnazijos komanda. Ats. A.Miačin

Šeštadienis 11 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Sekmadienis 12    

 

Pirmadienis 13

Kovo 16-18 d. vyks Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada (Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje) Dakyvauja: Melita VILKEVIČIŪTĖ ir Karolina MACICKAITĖ. Ats. D. Burneikaitė

Antradienis 14 Mokyklų tinklinio varžybos, vaikinai,15.00 val. VRPC. Ats. A. Miačin
 
Trečiadienis 15 LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS (dalies žodžiu) PUPP
Ketvirtadienis 16 Tartautinis matematikos konkursas „KENGŪRA“, 8.00-11.00 val. Ats. E. Kazėnienė, J. Jankevičienė.


JUVENTUS krepšinio lyga. „Verdenė“ – Molėtai, 18.00 val.

Penktadienis 17 MATEMATIKOS OLIMPIADA 5-8 klasės (savivaldybės etapas) 9.00 val. Ats. J. Mackevičienė, V. Brukštuvienė
Šeštadienis 18
Sekmadienis 19    

 

Pirmadienis 20 LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS (dalies žodžiu) PUPP.

ŽEMĖS VĖLIAVOS IŠKILMINGAS PAKĖLIMAS, 12.00 val. fojė.


JUVENTUS krepšinio lyga: Zarasai - „Verdenė“, 16.00 val.

„Veiksmo
savaitė be patyčių 2017“
Ats.
L. Vaikėnienė
ir klasių auklėtojai

 

Antradienis 21 Mokyklų tinklinio varžybos, merginos, 15.00 val. VRPC.
Ats. D. Ramanauskienė ir V. Luneckienė.


METODINĖ DIENA
Trečiadienis 22 PAVASARIO LYGIADIENIS

 

LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS (dalies žodžiu) PUPP

Ketvirtadienis 23 KONKURSAS 5-6 klasių mokiniams „Atmosfera – žemės apvalkalas“ aktų salėje 11.00-12.00 val. Ats. J. Sadauskienė, S. Valiūnas.


EDUKACINĖ IŠVYKA į Latvijos Respublikos Aleksandrovo internatinę mokyklą, 8.00 val. Ats. R. Ardamakovaitė, N. Matyskina.


8 klasių mokinių integruotas vokiečių ir lietuvių kalbų konkursas, 13.00 val. „Verdenėje“ Ats. M. Niparavičienė, V. Radzevičienė.


I VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS, 12.00 val. IC.  Ats. A. Mikštienė.


LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAS 16.00 val. IC.
Ats. A. Mikštienė

Penktadienis 24 II–III VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS
12 val. IC . Ats. A. Mikštienė.

 

IŠVYKA į ROBOTIKOS turnyrą Vilniuje. Ats. I. Borina

Šeštadienis 25
Sekmadienis 26    

 

Pirmadienis 27 Tarptautinė mokytojų ir mokinių konferencija „Aplinkos raida“. Dalyvauja: pranešėjai - 4 a klasės komanda, D. Savičienė.

 

PASKAITA „Aš gamta. Užeikite“ 9.009.45 val. aktų salėje, 4-7 klasių mokiniams. Rengėjai Gražutės ir Sartų regionių parkų specialistai
KOMIKSŲ DIRBTUVĖS, 225 kab. 10.0011.00, 8 a klasė. Rengėjai Gražutės ir Sartų regionių parkų specialistai

Karjeros savaitė
Ats. J. Čugunova

 

Pasirengimas ATVIRŲ durų dienai...
Ats. Metodinė taryba, karjeros grupė

Antradienis 28 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, 10.00 val.
Trečiadienis 29 20172018 m. m. UGDYMO PLANO PROJEKTO DARBO GRUPĖS POSĖDIS (pagal įsakymą) 14.45 val. 201 kab.

 

NATO štabo delegacijos lankymasis Visagino „Verdenės“ gimnazijoje. Susitikimas su gimnazijos bendruomene. NFIU VISIT TO VISAGINAS. Meeting with high school „Verdenės“ teacher and students - NFIU ppt an ENG (-James)

Ketvirtadienis 30 LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITA, IV klasės (žodžiu)


LR ŠMM VIEŠOJI KONSULTACIJA Utenoje „Dėl ugdymo proceso trukmės kaitos ir jos poveikio mokinių pasiekimams“, 12.00 val. A. ir M. Miškinių VB.

 

Penktadienis 31 NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TRADICINIUS ŠOKIUS PUOSELĖJANČIŲ LIETUVOS MOKYKLŲ KONKURSO VISA MOKYKLA ŠOKA“ ĮGYVENDINIMO VISAGINO VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE baigiamasis renginys „Šoku aš su mama, močiute, mokytoja....“


KASMETINIŲ ATOSTOGŲ PROJEKTO PAREGIMAS...

Šeštadienis 01 MELAGIO DIENA
Sekmadienis 02    

VASARIS

TYRIMAS „8-II-ų klasių mokinių sugebėjimai ir profesiniai polinkiai“, ats. psichologė V. Razgulina.
KONKURSAS „Visa mokykla šoka“, koordinatorė D. Maldžiuvienė.
STEBĖSENA ir PRIEŽIŪRA vasario mėnesį:
Įsivertinimo vykdymas. Ats. Įsivertinimo grupė.
Mokytojų budėjimo efektyvumas ir drausmės problemų prevencija. Ats. vadovai, soc. pedagogė, VGK.
IKT naudojimas pamokose – stebėsena ir savistaba... .
GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO GRUPĖ 15 klasių mokiniams. Ats. L. Vaikėnienė ir V. Razgulina.

Pirmadienis 30  
Antradienis 31 I-IV klasių ISTORIJOS OLIMPIADOS MOKYKLINIS turas. Ats. L. Ramanauskienė, V. Radzevičius.
 

DIREKCINĖ TARYBA
1. Gabių vaikų ugdymo programos įgyvendinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas. Ats. GVUG, J. Mackevičienė, V. Brukštuvienė.
2. Kūrybiškumo ir neformaliojo švietimo ryšys. NŠ programų rezultatai ir tikslingumas. Ats. A. Mikštienė, NŠ vadovai ir koordinatoriai.
3. Metodinių grupių veiklos efektyvumas ir dokumentacija. Ats. I. Bikulčiūtė, pavaduotojos (pagal veiklos sritis)

Trečiadienis 01 MENINIO SKAITYMO KONKURSAS savivaldybės etapas, „Žiburio“ pagr. m-kloje 12.00-13.30; 14.00-16.00. Ats. lietuvių kalbos MG.

Paskaita darbuotojams Žarnyno sveikata:maisto skaidulos virškinimui gerinti, svoriui mažinti, cholesterolio kiekiui reguliuoti, 15.00 val. 201 kab.

ARTŪRO LAVRUVJANEC darbų paroda dailės kabinete, 16.00 val
Ketvirtadienis 02 III-IV klasių mokinių IŠVYKA į LITEXPO parodą „STUDIJOS 2017“. Ats. J. Čugunova, J. Dervinienė, E. Noskova
Penktadienis 03 FIZIKOS OLIMPIADOS SAVIVALDYBĖS etapas, 9.00 val. „Draugystės“ progimnazijoje. Ats. Ž. Karpovič.

Pagalbos mokiniui specialistų
MG posėdis. 9.00 val. 214 kab.
Ats. L. Vaikėnienė
Šeštadienis 04
Sekmadienis 05    

 

Pirmadienis 06

Lietuvių kalbos dalies žodžiu (viešojo kalbėjimo)
temų ir potemių pasirinkimas iki 02-10, II klasės

Tyrimas „Rizikos grupės mokinių užimtumas“
Ats.
L. Vaikėnienė

Antradienis 07 SENIŪNIJA, 10.35 val. 111 kab. Ats. A. Mikštienė, A. Matulevičiūtė.
1. Dėl rinkimų į GT.
2. Dėl renginių vasario mėn.


GEOGRAFIJOS OLIMPIADOS mokyklinis etapas, 405 kab., 13.50 val. Ats. S. Valiūnas.

GAMTOSAUGINIO KOMITETO susirinkimas 10.35 val., 409 kab.
Ats. J. Sadauskienė.


LIETUVOS GIMNAZIJŲ LYGA. PROTŲ KOVOS.(4 žaidimas, 2 serija) Vilniuje. Ats. V. Radzevičius
Trečiadienis 08 BIOLOGIJOS BANDOMASIS EGZAMINAS, 11.00-14.00, 407 kab.
Ats. J. Sadauskienė.


Vinco Kudirkos dailyraščio konkursas. Perrašyti tekstai iki 8 d. pateikiami lietuvių klabos mokytojams

Ketvirtadienis 09 BANDOMASIS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS EGZAMINAS, 401, 403 kab. Ats. A. Mikštienė, D. Burneikaitė, V. Radzevičienė
Penktadienis 10 CHEMIJOS BANDOMASIS EGZAMINAS, 8.00-11.00, 407 kab.
Ats. A. Baušytė.


MATEMATIKOS OLIMPIADOS savivaldybės etapas, 9.00 val. Draugystės prog. Ats. Matematikos MG.

Krepšinio lygos „JUVENTUS“ varžybos Anykščiuose (vaikinų komanda). Ats. A. Miačin

Šeštadienis 11 MENINIO SKAITYMO KONKURSO regiono etapas Utenoje.
Dalyvauja: J. Naglinskas (8a kl.) ir IV klasių mokinių grupė su kompozicija.
Ats. D. Burneikaitė, V. Radzevičienė
Sekmadienis 12    

 

Pirmadienis 13

GEOGRAFIJOS BANDOMASIS EGZAMINAS, 405 kab. 14.00 val.
Ats. S. Valiūnas

Krepšinio lygos „JUVENTUS“ varžybos Utenoje (vaikinų komanda). Ats. A. Miačin.

„Drąsūs stiprūs vikrūs“ varžybos, RPC, 14.00 val. (2006 m. ir jaunesni).
 Ats. Kūno kultūros mokytojai

Vasario 18-23 d. gimnazijos direktorė
E. Telksnienė ir pavaduotoja ugdymui
V. Kumpienė vyks į Britų Tarybos ir Ugdumo Plėtotės Centro  organizuojamą stažuotę
Jungtinėje Karalystėje.

Antradienis 14 Šv. Valentino diena...

 

„Drąsūs stiprūs vikrūs“ varžybos, RPC, 15 val. (2004 m. ir jaunesni) Ats. Kūno k. mokytojai

Trečiadienis 15

MATEMATIKOS BANDOMASIS EGZAMINAS, 8.0011.00 val. 208 ir 209 kab. Ats. J. Mackevičienė, E. Kazėninenė.

TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADOS
SAVIVALDYBĖS etapas, 16 kab., nuo 11.00 val. Ats. A. Mikštienė, J. Dervinienė, R. Žilinskas.


Vasario 16-osios minėjimas  „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ 13.00 val. Ats. Socialinių mokslų MG ir A. Mikštienė

Ketvirtadienis 16 LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

 

Vasario 16-osios minėjimas Visagino KC „Draugystė“, 16.00 val.

Penktadienis 17 PAPILDOMOS ŽIEMOS ATOSTOGOS VISIEMS MOKINIAMS

 

IŠPLĖSTINĖ DIREKCINĖ TARYBA 9.00 val., 201 kab.
1. Bandomųjų egzaminų rezultatai. Ats. mokytojai.
2.IC ir kompiuterinės bazės panaudojimas pamokos tikslų realizavimui. Ats. I. Borina, pavaduotojos, G. Misiūnas, V. Vikonytė....
3.Informacinė pagalba mokiniui ir mokytojui:
*el. dienyno funkcionalumas (I. Borina, V. Kumpienė);
*svetainės informatyvumas (J. Šoliūnaitė Pavilionienė);
*informaciniai stendai – paskirtis ir svarba (A. Mikštienė);
4. Tyrimo „Rizikos grupės mokinių užimtumas“ aptarimas.
Ats. L. Vaikėnienė

Šeštadienis 18
Sekmadienis 19    

 

Pirmadienis 20

BRANDOS EGZAMINŲ pasirinkimas
prašymus teikti pavad. Vidai Kumpienei
iki 24 d.

PAPILDOMOS ATOSTOGOS
15 ir lavinamųjų 25 klasių mokiniams
(2024 d.)

Antradienis 21 RUSŲ KALBOS (gimtosios ir užsienio) OLIMPIADOS savivaldybės etapas, 9.00 val. „Gerosios vilties“ m-kloje. Ats. J. Čugunova, J. Orlova.

Nacionalinio kraujo centro paskaita „Kraujo donorystė“. II kl. – 5 pamoka, IV kl. – 6 pamoka. 201 kab. Ats. J. Sadauskienė
Trečiadienis 22 SUSITIKIMAS su vaikų l.- d. priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtinais „Mano mokykla – „VERDENĖ“ 10.00-12.00 val. Ats. D. Savičienė, Ž. VaitkuvienėZimina
Ketvirtadienis 23 ISTORIJOS OLIMPIADOS savivaldybės etapas, 9.00 val. „Atgimimo“ gimnazijoje. Ats.: V. Radzevičius ir L. Ramanauskienė.


Krepšinio lygos „JUVENTUS“ varžybos Visagine (vaikinų komanda). Ats. A. Miačin

Penktadienis 24 EKONOMIKOS IR VERSLO OLIMPIADOS regioninis etapas.
Ats. V. Brukštuvienė.

 

Nacionalinis diktantas, 10.00 val. savivaldybės salėje.

Lietuvių kalbos įskaitą laikančių IV kl. mokinių pasirinkimo pabaiga.

ŠIMTADIENIS 17.30 val. III – (IV) klasių mokiniai ir auklėtojai

Šeštadienis 25 ANGLŲ KALBOS olimpiados šalies etapas Kėdainiuose.
Dalyvauja Dominykas Valiūnas (III kl.) Ats. A. Petrauskienė
Sekmadienis 26    

 

Pirmadienis 27 KALBŲ KENGŪRA. Ats. L. Navickienė, J. Orlova.

KRAUJO DONORYSTĖS DIENA. 201 kab. 12.00-18.00 val. KVIEČIAMI: darbuotojai, mokiniai, sulaukę 18 metų, mokinių tėvai.
Ats. Kraujo centras ir J. Sadauskienė

 

Antradienis 28 DAILĖS OLIMPIADA (savivaldybės etapas), 10.00 val.
Ats. A. Mikštienė, B. Gasiulytė.


KALBŲ KENGŪRA. Ats. L. Navickienė, J. Orlova.


UŽGAVĖNĖS. Rengėjai: J. Cicėnas, R. Žilinskas, J.  Dervinienė, pradinių klasių mokytojų MG; partneriai visų klasių auklėtojai.

Krepšinio varžybos (2001 m.g. ir jaunesni, mergaitės ir berniukai) RPC. 15.00 val.  Ats. Kūno k. mokytojai.


PRAKTINIS UŽSIĖMIMAS 12 klasių mokinių TĖVAMS: „Kalbinių ir skaitymo įgūdžių tobulinimas“ 17.30, 215 kab. Ats. V. Balčiūnienė.

II TRIMESTRO PABAIGA. Įvertinimų suvestinės...

Trečiadienis 01 KALBŲ KENGŪRA. Ats. L. Navickienė, J. Orlova
Ketvirtadienis 02 Numatomas Mokytojų tarybos posėdis 03-08, 14.45 val. 201 kab.
1. II trimestro rezultatai. Ats. klasių auklėtojai.
2. Gabių mokinių ugdymo pasiekimai (olimpiadų, konkursų ir kt. rezultatai).
Ats. GVUG, V. Kumpienė, J. Mackevičienė.
3. Įsivertinimo rezultatų pristatymas. Ats. A. Mikštienė ir grupė.
4. 2017 m. veiklos plano projekto derinimas. Ats. Direktorė
Penktadienis 03 Lietuvių kalbos žodžiu PUPP. Ats. D. Burneikaitė, A. Gigelevičienė.


NUMATOMAS GIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDIS 03-08,
17.30 val. 201 kab.:
1.2017 m. veiklos plano projekto derinimas. Ats. Direktorė
2. GT veiklos plano rengimas ir derinimas. Ats. J.Čugunova
3. Gimnazijos direktorės, vyr. buhalterės ir IC vedėjos ataskaitos (jei bus patvirtintos ST???)

Šeštadienis 04 Šv. Kazimieras...
Sekmadienis 05    

 

SAUSIS

PRIEŽIŪRA:

* GVUP vykdymas ir mokinių pasiekimų gerinimas;
* veiklos individualizavimas ir diferencijavimas;
* išmokimo stebėjimas pamokoje;
* MG dokumentacija;
* NŠ veiklų tikslingumas ir lankomumas;
* 2016 metų veiklos analizė...
ATSAKINGI: vadovai, MG, GVUG, V. Brukštuvienė, stebėsenos grupė, klasių auklėtojai...
SUPAŽINDINIMAS su BE ir PUPP aprašais. Ats. V.Kumpienė, klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai.
TYRIMAI: 8 ir II klasių mokinių sugebėjimų ir profesinių polinkių tyrimas. Ats. V. Razgulina
GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO GRUPĖ 15 klasių mokiniams. Ats. L. Vaikėnienė ir V. Razgulina.

PARODOS IC:
* „Būti vaikų rašytoju didelė garbė (. Račkauskui – 65)“;
* „Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit (Pirmai lietuviškai knygai – 470)“;
* „Už Lietuvą gyvybę paaukoję (Sausio 13-ajai)“;
* „Mažosios Lietuvos rašytoja (I. Simonaitytei – 120)“.
 

Sekmadienis 01 NAUJIEJI METAI

 

Pirmadienis 02

Žiemos (Kalėdų) atostogos:
2016-12-27 - 2017-01-06

 

Antradienis 03
Trečiadienis 04
Ketvirtadienis 05  
Penktadienis 06  
Šeštadienis 07
Sekmadienis 08    

 

Pirmadienis 09


 

Antradienis 10 SENIŪNIJA 10.35 val., 111 kab.
Trečiadienis 11 ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA, savivaldybės etapas
10.00 val. Draugystės progimnazijoje. Ats. A. Petrauskienė
Ketvirtadienis 12 Metodinės tarybos posėdis 14.45 val., 222 kab. Dėl 2017 metų veiklos plano tobulinimo ir pasiūlymų. Ats. I. Bikulčiūtė
Penktadienis 13 LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS PAMINĖJIMAS. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Ats. kl. auklėtojai ir kabinetų vadovai.

BIOLOGIJOS OLIMPIADA, savivaldybės etapas „Verdenės“ gimnazijoje, 10.00 val. Ats. E. Telksnienė, J. Sadauskienė
Šeštadienis 14
Sekmadienis 15    

 

Pirmadienis 16 ANGLŲ KALBOS BANDOMASIS EGZAMINAS 8.00-11.00 val. 14 kab. Ats. A. Petrauskienė  
Antradienis 17 BIOLOGIJOS BANDOMASIS EGZAMINAS 8.00−11.00 VAL. 409 kab. Ats. J. Sadauskienė.


DIREKCINĖ TARYBA
1. Nemokamo maitinimo organizavimo problemos. Ats. A. Mikštienė, L. Vaikėnienė, I. Mivovan.
2.Gimnazijos internetinio puslapio informatyvumas (J. Šoliūnaitė Pavilionienė, G. Misiūnas, J. Orlova, D. Burneikaitė, I. Aukštuolytė Pužienė).
3. Pasiūlymų 2017 metų veiklos planui teikimas. Ats. MG pirmininkai, I. Bikulčiūtė, A. Mikštienė, V. Kumpienė.
4. Tarifinių sąrašų derinimas. Ats. direktorė ir vyr. buhalterė

Trečiadienis 18 RUSŲ KALBOS BANDOMASIS EGZAMINAS 13.00-15.35 val., 13 kab. Ats. J. Orlova
Ketvirtadienis 19 I VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS 12.00 val. IC. Ats. A. Mikštienė.

LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAS 16.00 val. IC.
Ats. A. Mikštienė
Penktadienis 20 CHEMIJOS OLIMPIADA, savivaldybės etapas, „Atgimimo“ gimnazijoje, 10.00 val., ats. A. Baušytė.

II–III VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS
12 val. IC, . Ats. A. Mikštienė.


I PUSMEČIO PABAIGA
Šeštadienis 21
Sekmadienis 22    

 

Pirmadienis 23  I−IV klasių MATEMATIKOS OLIMPIADOS pirmas etapas, 209 kab. Ats. J. Mackevičienė ir matematikos MG

Motyvuotų prašymų dėl dalyko/kurso
keitimo pateikimas pav. V. Kumpienei iki 25 d.

Antradienis 24 ISTORIJOS BANDOMASIS EGZAMINAS. Ats. L. Ramanauskienė.

VOKIEČIŲ KALBOS OLIMPIADA, savivaldybės etapas
10.00 val. Draugystės progimnazijoje. Ats. M. Niparavičienė

Trečiadienis 25 LIETUVIŲ kalbos (gimtosios) OLIMPIADA, savivaldybės etapas 9.00 val., „Žiburio“ pagrindinėje mokykloje.
Ats. lietuvių kalbos MG ir V. Radzevičienė.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS, 14.45 val. 201 kab.
1. I pusmečio ugdymo rezultatų analizė (1−4 , 2−4 ir 6−9 lav., III−IV kl.) Ats. klasių auklėtojai.

2. 2016 metų veiklos analizė ir 2017 metų veiklos apmatai. Veiklos tobulinimo (po išorės vertinimo) plano pristatymas.
Ats. Stebėsenos grupė, metodinė taryba ir pavaduotojos.
3. Patyčių masto 5−I klasėse įvertinimas (tyrimo medžiagos aptarimas). Ats. L. Vaikėnienė

Ketvirtadienis 26

METODINĖ DIENA tikybos mokytojams. Dalyvauja Ignalinos ir Visagino tikybos mokytojai. 13 val. 210 kab. Ats. D. Naglinskienė.

Visagino savivaldybės mokyklų METODINĖS TARYBOS posėdis
15.00 val., VŠPT. Dalyvauja metodinių būrelių pirmininkai.
Ats. D. Savičienė

Penktadienis 27 INFORMATIKOS OLIMPIADOS III etapas „Atgimimo“ gimnazijoje, 10.00 val. Ats. I. Borina
Šeštadienis 28 Respublikinis prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas. KTU. Ats. Matematikos MG.
Sekmadienis 29    

 

Pirmadienis 30  
Antradienis 31 I-IV klasių ISTORIJOS OLIMPIADOS MOKYKLINIS turas. Ats. L. Ramanauskienė, V. Radzevičius.
 

DIREKCINĖ TARYBA
1. Gabių vaikų ugdymo programos įgyvendinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas. Ats. GVUG, J. Mackevičienė, V. Brukštuvienė.
2. Kūrybiškumo ir neformaliojo švietimo ryšys. NŠ programų rezultatai ir tikslingumas. Ats. A. Mikštienė, NŠ vadovai ir koordinatoriai.
3. Metodinių grupių veiklos efektyvumas ir dokumentacija. Ats. I. Bikulčiūtė, pavaduotojos (pagal veiklos sritis)

Trečiadienis 01  MENINIO SKAITYMO KONKURSAS, savivaldybės etapas
„Žiburio“ pagrindinėje mokykloje,
Ketvirtadienis 02  
Penktadienis 03  
Šeštadienis 04
Sekmadienis 05    

GRUODIS

AKCIJOS:
„Knygų Kalėdos „Verdenėje“, IC: 2016m. gruodžio 1 d. – 2017 m. sausio 6 d. Ats. V. Vikonytė, klasių kolektyvai, TK ir GT;
„Išpildyk svajonę“ – gruodis. Ats. Jaunieji maltiečiai ir D. Naglinskienė.

Gimnazijos šventinė puošyba...

LITERATŪROS PARODOS IC:
„Voltui Disnėjui - 115“ ir „Nobelio premijai – 115“: 12-01 – 12-06;
„Kai Kalėdų žvaigždelė padangėj sušvis“ –12-19 – 12-30.

KALĖDINIAI RENGINIAI klasėse – pagal atskirą grafiką. Ats. Klasių auklėtojai.

SEKTI RENGINIŲ DATAS SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANUOSE IR DALYVAUTI;
Teikti paraiškas savivaldybės etapo olimpiadoms (ats. dalykų MG)
Rengiamės MT I pusmečio posėdžiui:
* 2016 metų veiklos plano įgyvendinimo analizė ir 2017 metų veiklos plano apmatai;
* Veiklos tobulinimas (po išorės vertinimo). Ats. Stebėsenos grupė, metodinė taryba ir vadovai.

 

Pirmadienis 28 Sferinis kinas „Verdenėje“. Ats. A. Mikštienė  
Antradienis 29
Trečiadienis 30 I trimestro pabaiga
Ketvirtadienis 01 Pasaulinė AIDS diena. Ats. L. Vaikėnienė ir klasių auklėtojai
Penktadienis 02  
Šeštadienis 03
Sekmadienis 04    

 

Pirmadienis 05  
Antradienis 06 SENIŪNIJA 111 kab. Ats. A.Mikštienė ir seniūnai.

DIREKCINĖ TARYBA, 14.45 val.
1. Turimos kvalifikacinės kategorijos koreliacija su ugdomosios veiklos rezultatais ir MAN reikalavimais (atitiktis). Ats. Pavaduotojos ugdymui,
kviečiami MG pirmininkai.
2. Pasirengimas Padėkos dienai. Ats. Darbo grupė
Trečiadienis 07 „Informatikų mūšis“ šeštokams, „Žiburyje“. Ats. I. Borina.

MOKYTOJŲ ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDIS. Dėl atestacijos grafiko 20172019 m. derinimo. 12.00 val., 201 kab. Ats. MAK sekretorė
Ketvirtadienis 08 POPIETĖ, skirta šv. Miklojui ir Adventui Daugpilio universitete. Dalyvauja 6 a ir 8 a klasių  vokiečių grupių mokiniai. Ats. M. Niparavičienė
Penktadienis 09 DEBATAI, skirti antikorupcijos dienai aktų salėje, ats. J. Orlova
Šeštadienis 10 MIESTO EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖ Santarvės aikštėje. „Verdenės“ eglutė kalėdinių eglučių parke (14.00 val.)

KALĖDINĖ SRIUBA prie Kalėdinės eglės.
Ats. Jaunieji maltiečiai ir D. Naglinskienė
Sekmadienis 11    

 

Pirmadienis 12 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA, II etapas. Ats. I. Borina

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS
1. 5-II klasių I trimestro rezultatų aptarimas. Ats. klasių auklėtojai.
2. Tyrimo „Vertinimo būdų pamokose įvairovė ir veiksmingumas“ rezultatai. Ats. V. Razgulina.
3. Projektų paieška, įsijungimas į projektus – sėkmės kelias platesniam gimnazijos žinomumui ir papildomų resursų galimybėms... Ats. PPG ir pavaduotojos.
4. Kiti aktualūs klausimai... 14.45 val., 201 kab.

 
Antradienis 13
Trečiadienis 14 Tarptautinio BJP renginys „Fenologiniai stebėjimai Visagino mieste“, 309 kab. Ats. D. Savičienė ir J. Šoliūnaitė Pavilionienė

GENERALINĖ REPETICIJA 14.45 val. aktų salėje. Ats. A. Mikštienė
Ketvirtadienis 15 PADĖKOS VAKARAS gimnazijoje 17.30 val., aktų salėje. Ats. Darbo grupė
Penktadienis 16  
Šeštadienis 17
Sekmadienis 18    

 

Pirmadienis 19

Naujametis tinklinio turnyras
12-19 – 12-22
Ats. Kūno kultūros mokytojai

 

Antradienis 20 BIOLOGIJOS OLIMPIADA, mokyklinis etapas I-IV klasėms, 409 kab. 9.50 val. Ats. J. Sadauskienė

„NAUJAMETINĖ PASAKA“ lavinamosiose klasėse kartu su Draugystės progimnazijos mokiniais, 9.30 val. PVC
Trečiadienis 21
Ketvirtadienis 22  
Penktadienis 23 PADĖKOS DIENA.  Integruota veikla: informacinė ir socialinė veikla, kūrybiniai-meniniai ir kultūroa tradicijų išsaugojimo projektai – nuo 8.00 val. (pagal atskirą programą). Ats. Darbo grupė
EGLUČIŲ MUGĖ – lavinamųjų klasių tėvų ir vaikų renginys, 10.30 val.PVC
Šeštadienis 24 ŠV. KŪČIOS
Sekmadienis 25 ŠV. KALĖDOS  

 

Pirmadienis 26 ŠV. KALĖDOS.
Kalėdų popietė su maltiečiais. Ats. D. Maldžiuvienė ir D. Naglinskienė

Žiemos (Kalėdų) atostogos:
2016-12-27 - 2017-01-06

 

Antradienis 27
Trečiadienis 28 METODINĖ TARYBA (diena) 10.00 val. 201 kab.
Ketvirtadienis 29  
Penktadienis 30  
Šeštadienis 31
Sekmadienis 01    

LAPKRITIS

RENGINIAI, SKIRTI ŠIAURĖS ŠALIŲ BIBLIOTEKŲ SAVAITEI „ATEITIS ŠIAURĖS ŠALYSE“ 2016–10–26 – 2016–11–30 (Informacinis centras, ats. V. Vikonytė).
Literatūros parodos informaciniame centre:
 „Vėlinės – gedulo ir rimties šventė“, 10–26 – 11–10;
„Lietuvių tautos patriarchas (J.Basanavičiui -165)“, 11–20 – 11–30.
Visą lapkričio mėn. vyksta gimnazijos mokinių ir jų tėvų ANKETAVIMAS „GIMNAZIJOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS IR PAŽANGA“.

Pirmadienis 31  Signaliniai trimestrai: mokytojų, klasių auklėtojų, mokinių ir jų tėvų informavimas pasirinktais būdais...

Mokinių rudens atostogos

1031 – 1104

Antradienis 01 Visų šventųjų diena (laisvadienis)
Trečiadienis 02 VĖLINĖS...
Ketvirtadienis 03  
Penktadienis 04  
Šeštadienis 05
Sekmadienis 06    

 

Pirmadienis 07

IKT konkursas „BEBRAS“,
225 kab.
Ats. I. Borina

Antradienis 08 Pasitarimas su mokinių savivaldų koordinatoriais.  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius (219 kab.), L. Abarius
Trečiadienis 09 Turizmo renginių vadovų mokymai (pagal sąrašą) 201 kab. 14.15 val. Ats. A. Mikštienė
Ketvirtadienis 10 KVADRATO VARŽYBOS (2006 metų gimimo ir jaunesni) Draugystės prg., 14.00 val. Ats. Kūno kultūros mokytojai

 

Parodomieji debatai Kitos Europos šalys turėtų pasekti BREXIT pavyzdžiu ir išstoti iš ES“ 13.55 val., aktų salė.
Ats. Debatų klubas ir J. Orlova

Penktadienis 11 Išvyka į Kraslavos (Latvija) valstybinę gimnaziją 8.30 val.
Ats. A. Mikštienė, I. Bikulčiūtė
Šeštadienis 12
Sekmadienis 13    

 

Pirmadienis 14 SENIŪNIJA 10.35 val. 111 kab. Ats. A. Mikštienė :
1. Pasiruošimas kalėdiniams ir naujametiniams renginiams.
2. Išvykos į Kraslavą aptarimas

Projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė 2016“ renginiai

Antradienis 15 INFORMATIKOS OLIMPIADA 225 k. (mokyklinis turas, 8-IV kl.)  9.00 val. Ats. Ilona Borina

Akcija, skirta projekto ,,MAŽIAU ŠIUKŠLIŲ“ pristatymui gimnazijos bendruomenei, I a.fojė, 10.35 val., III a.fojė, 11.35 val.
Ats. Gamtosauginės mokyklos darbo grupė, J. Sadauskienė

KVADRATO VARŽYBOS, mergaitės (gimusios 2004 metais ir jaunesnės) „Verdenės“ gimn., 15.00 val. Ats. Kūno kultūros mokytojai
Trečiadienis 16 Padėkos dienos organizavimo iniciatorių/organizatorių pasitarimas/susitikimas 201 kab. 14.40 val. Ats. Vadovai
 

Renginys, skirtas Pasaulinei jaunimo dienai ir Geltonojo kaspino – Tarptautinei smurto prieš vaikus prevencijos dienai 15.00−17.00 val. Visagino kultūros centro „Bangos“ salė

Ketvirtadienis 17 Direkcinės tarybos posėdis 15.00 val. 205 kab.
1. Pagalba mokiniui pamokoje. Ats. V. Kumpienė.
2. Specialiojo pedagogo, logopedo veikla: patirtis ir problemos
Ats. S. Fedorenko, V. Balčiūnienė
Penktadienis 18  
Šeštadienis 19
Sekmadienis 20    

 

Pirmadienis 21  
Antradienis 22 FUTBOLO VARŽYBOS: berniukai (2003 m. g.) ir mergaitės (2002 m. g.), Rekreacijos paslaugų centras 15.00 val. Ats. Kūno k. mokytojai
Trečiadienis 23 Direkcinės tarybos posėdis 205 kab. 15.00 val.
1. Tyrimo Vertinimo būdų pamokoje įvairovė ir veiksmingumas“ rezultatai
Ats. V. Razgulina.
2. Informacija iš Švietimo įstaigų vadovų pasitarimo. Ats. Direktorius
Ketvirtadienis 24 Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai, 12.00 val.
Penktadienis 25 Akcija, skirta NIEKO NEPIRK“ dienai, I a. fojė, 10.35 val.,
Ats. Gamtosauginės mokyklos darbo grupė, J.Sadauskienė
 

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminai, 12.00 val.

Šeštadienis 26
Sekmadienis 27    

 

Pirmadienis 28 Sferinis kinas „Verdenėje“. Ats. A. Mikštienė  
Antradienis 29
Trečiadienis 30 I trimestro pabaiga
Ketvirtadienis 01  
Penktadienis 02  
Šeštadienis 03
Sekmadienis 04    

 

SPALIS

 PRIEŽIŪRA:

* Mokinių tėvų susirinkimai;
* Naujai priimtų mokytojų ir mokytojų padėjėjų veiklos stebėsena. Ats. direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

TYRIMAI:

Pirmųjų, penktųjų klasių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija gimnazijoje. Ats. V. Razgulina.

METODINĖ VEIKLA:

MG, MB, MT posėdžiai.

PARODOS IC:

* 2016 10 01-15 Literatūros paroda Spalio valsas mokytojui,

* 2016 10 15 - 30 Paroda Iš gimnazijos bibliotekos istorijos (skirta Tarptautinei mokyklų bibliotekų dienai, spalio 27 d.),

* 2016 10 15 - 30 Literatūros paroda Eilėraščiai vaikams ir, ne vaikams ( Ramutei Skučaitei - 85),

* 2016 10 15 - 11 20 Laiškas į ateitį, projekto Šiaurės šalių bibliotekų savaitės Ateitis Šiaurės šalyse akcija 5II g klasių mokiniams.

PS: Žiūrėti VŠPT ir švietimo, kultūros ir sporto skyriaus planus, dalyvauti...

Pirmadienis 03 Paskaita „Rūkymo, alkoholio ir narkotinių medžiagų žala“
9.50 val. 201 kab. Ats. L. Peradze, 8 a ir 8 b kl. auklėtojai.


SENIŪNIJA (po 3 pamokų, 111 kab.)  Ats. A. Mikštienė, A. Matulevičiūtė

 

Antradienis 04 TARPTAUTINĖS Mokytojų dienos minėjimas 16.00 val.
Visagino KC „Draugystės“ salėje. KVIEČIAMI VISI MOKYTOJAI IR SPECIALISTAI
Trečiadienis 05 SAVIVALDOS DIENA (integruota veikla - pagal atskirą programą, UP 9.2 p.) Ats. Mokinių savivalda
Ketvirtadienis 06 Mokyklų rudens kroso varžybos 15.00 val. prie „Atgimimo“ gimnazijos. Ats. Kūno kultūros mokytojai
Penktadienis 07 SENIŪNIJA (po 3 pamokų, 111 kab.) Ats. A. Mikštienė, A. Matulevičiūtė
Šeštadienis 08
Sekmadienis 09    

 

Pirmadienis 10 Pasaulinė KOŠĖS valgymo diena – 2 pamoka. Ats. L. Peradze,
A. Mikštienė, 1–4 klasių auklėtojos

MONOSPEKTAKLIŲ FESTIVALIS „Atspindys“
spalio 1215 d. pagal programą

Antradienis 11 GAMTOSAUGINĖS MOKYKOS projekto Gamtosauginio komiteto posėdis 10.35-10.50 val. 409 kab. Ats. J. Sadauskienė.

SVEIKATOS ŽINIŲ MOKYMAI 13.00 val., VŠPT (pagal sąrašą)
Trečiadienis 12
Ketvirtadienis 13 Paskaita „Tarp mūsų mergaičių“, lektorė Rasa Jansevičienė 201 kab., 10.50 val. Ats. L. Peradze, 6 a ir 6 b kl. auklėtojai
Penktadienis 14  
Šeštadienis 15
Sekmadienis 16    

 

Pirmadienis 17 „Laimėjusi paauglių knyga“- renginys M. Mažvydo bibliotekoje jaunųjų ekspertų nariams, Vilniuje. D. Savičienė ir 4 a kl. komanda

 

Antradienis 18
Trečiadienis 19 SENIŪNIJOS ir socializacijos projekto dalyvių susirinkimas po 3 pamokų, 111 kab. Ats. A.Mikštienė, A.Matulevičiūtė
Ketvirtadienis 20 Jaunųjų policijos rėmėjų atranka 13.45 val. 214 kab. Ats. L. Vaikėnienė, O. Pernavienė.

SUSITIKIMAS su ŠKSC standartizuotų testų ir išorės vertinimo rezultatams bei tobulinimo priemonėms aptarti. Ats. pavaduotojos ugdymui, MT ir MG pirmininkai, įsivertinimo grupė


Darbo grupės susirinkimas: Dėl Veiksmų plano mokinių skaitymo gebėjimų stiprinimo 2016-2017 m.m. parengimas, 15.00 val, VŠPT. Dalyvauja: R. Ardamakovaitė, J. Mackevičienė, D. Savičienė

Penktadienis 21  
Šeštadienis 22
Sekmadienis 23    

 

Pirmadienis 24

Patyčių masto gimnazijoje įvertinimas
 (58, I klasės)
Ats.
L. Vaikėnienė ir JPR

Antradienis 25 Vadovų pasitarimas 10.00 val. Ats. direktorė.

DIREKCINĖ TARYBA
1. LR Konstitucijos egzamino pamokos mokiniams ir mokytojams. Ats. A. Mikštienė, V. Radzevičius, L. Ramanauskienė.
2. NŠ pasiūlos ir pasirinkimo dermė su gimnazijos prioritetais. Ats. A. Mikštienė.
3. Naujai atvykusių mokytojų ir mokinių adaptacijos gimnazijoje tyrimo išvados ir pagalbos teikimo galimybės. Ats. V. Razgulina, pavaduotojos ugdymui
Trečiadienis 26
Ketvirtadienis 27 Bronislovo Lubio vardo RESPUBLIKINIS CHEMIJOS KONKURSAS (810 kl.) Jonavoje. Ats. A.Baušytė
Penktadienis 28 Gimnazistų krikštynos. Atsakingi II klasių mokiniai ir jų auklėtojos.
Šeštadienis 29 DEBATŲ TURNYRAS NAUJOKAMS Jonavoje. Ats. J. Orlova
 
Sekmadienis 30    

 

RUGSĖJIS

  PRIEŽIŪRA

* ugdomosios veiklos planavimas;

* veiklos individualizavimas ir diferencijavimas;

* tvarkaraščiai ir grafikai;

* MG dokumentacija ATSAKINGI: dalykų mokytojai, specialistai, vadovai, MG pirmininkai, klasių auklėtojai...

 TYRIMAI

 Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai. Ats. V. Razgulina.

LITERATŪROS PARODOS informacijos centre:

„Auksinio rudens taku“, 0901 – 0930;
„Meilės ir skausmo dainbius“ (A. Vienažindžiui – 175), 09–01 – 09–15;

„Saulės mūšiui – 780“, 09–01 – 09–30;

„Daugiabalsė Europa“ (Europos kalbų dienai), 09–16 – 09–30 – atsakinga V. Vikonytė.

 VALANDĖLĖS PIRMOKAMS „Pirmoji kelionė į knygų šalį“, 09–01 – 09–30, atsakingos: V. Vikonytė,
D. Maldžiuvienė, A. Popova.

Ketvirtadienis 01 RUGSĖJO 1-oji 10.00 val. vidiniame gimnazijos kiemelyje (ats. darbo grupė)

MOKINIŲ REGISTRO TVARKYMAS. Ats. V.Brukštuvienė

 

Penktadienis 02 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA „Dėl programų derinimo“, 14.00 val. 201 kab.

Švietimo pagalbos gavėjų sąrašų derinimas.
Ats. V. Balčiūnienė ir
S. Fedorenko
Šeštadienis 03
Sekmadienis 04    

 

Pirmadienis 05 MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS 14.00 val. 201 kab.
1. UP ir mokinių pasirinkimų tikslinimas:
privalomai pasirenkami, pasirenkami, srautai, kalbos, kursai, lygiai, lytis, NŠ, atleisti nuo k.k., menų, spec. grupė, mokymas namuose ir kt. – lentelėje. Ats. kl. auklėtojai.
2. Klasių valandėlių laikas. Ats. A.Mikštienė ir kl. auklėtojai.
3. Kl. auklėtojai, kabinetai, sauga ir materialinė atsakomybė – įsakymas.
4. Kiti klausimai: tvarkaraščiai ir darbo grafikai, spec. poreikiai, dėl tarifinių sąrašų (krūviai, PV – val. už papildomus darbus, darbų tikrinimas, koeficientai ir priedai...) ;
Planų, darbo grafikų, tvarkaraščių, sąrašų tvirtinimas (suderintus planus, sąrašus, grafikus ir tvarkaraščius teikia pavaduotojai ir specialistai)

Klasių mokinių tėvų
susirinkimai
nuo 17.15 val. Ats. klasių auklėtojai,
A. Mikštienė

Antradienis 06 Duomenų apie mokinių skaičių 2016 m. rugsėjo 1 d. - Mokinių registro sudarymas. Ats. V. Brukštuvienė, A. Mikštienė
Trečiadienis 07
Ketvirtadienis 08 SENIŪNIJA po 3 pamokų 111 kab. Ats. A. Mikštienė, A. Matulevičiūtė

PROTŲ MŪŠIS, skirtas Jaunimo politikos dvidešimtmečiui Lietuvoje paminėti, 18.00 val., Visagino kūrybos namai (Vilties g. 16).
Ats. V. Radzevičius.
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA „Dėl 5 kl. mokinių ugdymo“. Dalyvauja mokytojai, dirbantys 5 klasėje. 14.45 val. 201 kab.

Penktadienis 09 MUZIKINĖ PERTRAUKA su grupe „SEPA“ 11.35 val.
Ats. VKN, A. Mikštienė, J. Cicėnas
Šeštadienis 10
Sekmadienis 11    

 

Pirmadienis 12

 

Antradienis 13 GAMTOSAUGINIO KOMITETO posėdis 10.3510.50 val. 409 kab.
Ats. J. Sadauskienė
Trečiadienis 14  DIREKCINĖ TARYBA, 14.00 val. 205 kab.
1. Mokytojų krūvių ir tarifinių sąrašų derinimas. Ats. direktorė,
vyr. buhalterė, pavaduotojos ugdymui.
2. Planavimo dokumentų (ilgalaikių planų, programų, klasių auklėtojų planų ir kt.) kokybė ir dermė su Gimnazijos UP, SP ir metiniame plane numatytais prioritetais. Ats.pavaduotojos ugdymui.
3. Mokinių ir darbuotojų sveikatos patikrų rezultatai. Ats. A. Mikštienė ir L. Peradze.
Ketvirtadienis 15 METODINĖS TARYBOS POSĖDIS 14.45 val. 222 kab.
Ats. I. Bikulčiūtė, V. Kumpienė

 
Penktadienis 16  
Šeštadienis 17
Sekmadienis 18    

 

Pirmadienis 19

Paraiškų dėl dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
20162017 m.m.
teikimas VPMMMC teikimas
 iki 23 d.
Ats. MG, MT,
I. Bikulčiūtė,
V. Kumpienė

Antradienis 20 Mokyklų metodinė taryba, 15.00 val. VPMMMC. Ats. I. Bikulčiūtė ir MG pirmininkai
Trečiadienis 21
Ketvirtadienis 22 AKCIJA „Pasiek mokyklą dviračiu“, skirta tarptautinei dienai be automobilio, ats. J. Sadauskienė.


I VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS, 12.00 val. IC, Ats. A. Mikštienė.

LR KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINAS, 16.00 val. IC, Ats. A. Mikštienė

Penktadienis 23 II-III VALSTYBINĖS KALBOS KATEGORIJOS EGZAMINAS, 12.00 val. IC, Ats. A. Mikštienė
Šeštadienis 24
Sekmadienis 25    

 

Pirmadienis 26 „EUROPOS KALBŲ LABIRINTAI“ – renginys Vilniuje, skirtas Europos
kalbų dienai. Ats. J. Čugonova, J. Orlova.

Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimai.
Ats.
V. Razgulina

Antradienis 27 KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 5IV klasėms, 9.00 val.
Ats. V. Radzevičius.


Švietimos įstaigų vadovų pasitarimas 10.00 val. Ats. E.Telksnienė
Trečiadienis 28 MINI KONFERENCIJA, skirta EUROPOS KALBŲ DIENAI, „Kalbų ir kultūrų įvairovė Visagine“. Dalyviai: miesto gimnazijų mokiniai ir svečiai iš Latvijos. Ats. I. Bikulčiūtė ir A. Petrauskienė
Ketvirtadienis 29 SENIŪNIJA dėl pasirengimo Savivaldos dienai po 3 pamokų, 111 kab. Ats. A. Mikštienė, A. Matulevičiūtė.
 

Duomenų apie 2016 m. laidos abiturientų karjeros pasirinkimą teikimas. Ats. M. Niparavičienė, A. Mikštienė

Penktadienis 30 PASAULINĖ MUZIKOS DIENA. Ats. J. Cicėnas ir IV klasės

Ruošiamės SAVIVALDOS DIENAI (10−05)
(integruota veikla − pagal atskirą programą, UP 9.3 p.), ats. savivalda, A. Mikštienė ir klasių auklėtojai
Šeštadienis 01
Sekmadienis 02    


RUGPJŪTIS
 

Pirmadienis 01

Kasmetinės atostogos tęsiasi...

Antradienis 02
Trečiadienis 03
Ketvirtadienis 04  
Penktadienis 05  
Šeštadienis 06 Tarptautinės neįgaliųjų varžybos Visagino m. mero taurei laimėti. Gimnazijos aikštynas. Ats. Dir. pav. ūkiui G. Mirošnikova
Sekmadienis 07  

 

Pirmadienis 08

Kasmetinės atostogos tęsiasi...

Antradienis 09
Trečiadienis 10
Ketvirtadienis 11  
Penktadienis 12  
Šeštadienis 13
Sekmadienis 14    

 

Pirmadienis 15 ŽOLINĖ  

Kasmetinės atostogos tęsiasi...

Antradienis 16

Pasirengimas naujiems mokslo metams

Bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planų su savivaldybės vykdomąja institucija derinimas iki 08.24

Teikiami prašymai dėl priėmimo į gimnaziją,
ats. raštinės darbuotojai

Visų darbuotojų sveikatos patikra

Vadovėlių ir literatūros išdavimas bibliotekoje
(pagal grafiką)

Trečiadienis 17
Ketvirtadienis 18
Penktadienis 19
Šeštadienis 20
Sekmadienis 21    

 

Pirmadienis 22

Pasirengimas naujiems mokslo metams

Bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planų su savivaldybės vykdomąja institucija derinimas iki 08.24

Kabinetų tvarkymas, programų, planų rengimas, darbas grupėse...

Teikiami prašymai dėl priėmimo į gimnaziją,
ats. raštinės darbuotojai

Visų darbuotojų sveikatos patikra

Vadovėlių ir literatūros išdavimas bibliotekoje
(pagal grafiką)

 
Antradienis 23
Trečiadienis 24
Ketvirtadienis 25
Penktadienis 26
Šeštadienis 27
Sekmadienis 28    

 

Pirmadienis 29 Visagino savivaldybės švietimo bendruomenės atstovų konferencija, skirta 2016–2017 mokslo metams.13.00 val.,Parko g. 14, Didžioji posėdžių salė

 

Antradienis 30

Trečiadienis 31 MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS, 10.00 val. Aktų salėje
1.Dėl 2016-2017 m.m prioritetų bei perspektyvų, ugdymo plano įgyvendinimo ir ugdymo proceso organizavimo;
Ats. Gimnazijos vadovai.
2.Dėl pasirengimo mokslo metų pradžiai; Ats. Pavaduotojai ugdymui ir darbo grupė