Atnaujinta 2017-03-24

Neformalusis švietimas

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMAI 20162017 m. m.

 

 NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 20162017 m. m. (nuo spalio 1 d.)

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ PROGRAMŲ IR  ILGALAIKIŲ PLANŲ FORMOS
(Atsisiųsti)

PRAŠYMO DĖL LEIDIMO LANKYTI NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMUS FORMOS

(Atsisiųsti)

    Lietuvoje yra sukurta elektroninio mokymosi platforma – suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Ši sistema skirta plėtoti neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Sistemoje yra daugiau nei 500 savišvietai skirtų programų. Prašome persiųsti šį raštą visoms Jūsų savivaldybėje esančioms švietimo institucijoms bei informuoti šių institucijų darbuotojus apie galimybę užsiregistruoti šioje sistemoje ir susipažinti su joje esančiomis programomis.
Sistema pasiekiama adresu www.smis.lt.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VALANDŲ SUVESTINĖ

2016−2017 m. m.

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Neformaliojo švietimo veiklos pavadinimas

 

Valandų  skaičius pagal klases

Val. skč.

iš viso

Mokytojo

 vardas, pavardė

14

16 val.

(8 k.x 2 val.)

 

16 val.

5–8

14 val.

(7 k.x 2 val.)

 

14 val.

I–II

8 val.

I (1x 2 val.);

II (2  x 3 val.)

8 val.

IIIIV

9 val.

(3 x 3 val.)

 

9 val.

 

47 val.

 

1.         

Muzika – meninė raiška

 

 

 

1(mr)

1

Jonas Cicėnas

2.         

Muzikameninė raiška

 

 

 

1(mr)

1

 

Aurelija Šinkūnienė

3.         

Dailėmeninė raiška

 

 

 

 

 

1(mr)

1

Beata Gasiulytė

4.         

Dailės būrelis

 

1

 

 

1

Beata Gasiulytė

5.         

Muziejininkų būrelis

1

1

 

 

2

Marytė Niparavičienė

6.         

Etnokultūros būrelis

„Malūnėlis“

1

1

 

 

2

Daiva Maldžiuvienė

7.         

Klubas

„Grok ir dainuok“

1

1

 

 

2

Jonas Cicėnas

8.         

Klubas „Jauna muzika“

1

 

 

1

2

Jonas Cicėnas

9.         

Darbščiųjų rankų būrelis„Kuparėlis“

1

 

1

 

2

Jolita Dervinienė

10.     

Darbščiųjų rankų būrelis „Meistrelis “

 

2

 

 

2

Rolandas Žilinskas

11.     

„Šviesoforas“

1

 

 

 

1

Aliona Popova

12.     

„Saugus ratas“

 

1

 

 

1

Rolandas Žilinskas

13.     

Judrieji   žaidimai

2

 

 

 

2

Valė Luneckienė

14.     

Sporto būrelis

 

2

 

 

2

Valė Luneckienė

15.     

„Futboliuko“ būrelis

2

 

 

 

2

Aleksej Miačin

16.     

Tinklinio būrelis

 

 

1

1

2

Aleksej Miačin

17.     

Sporto žaidimų būrelis

 

 

 

1

1

Aleksej Miačin

18.     

Sporto būrelis

1

 

 

 

1

Dana Ramanauskienė

19.     

Sporto būrelis „Jaunieji olimpiečiai“

 

1

 

 

1

Dana Ramanauskienė

20.     

Tinklinio  būrelis

 

 

1

1

2

Dana Ramanauskienė

21.     

Jaunųjų maltiečių būrelis

(+1 lav.kl.)

 

1

 

1(+1 lav.kl.=2)

Diana

Naglinskienė

22.     

Savitarpio pagalbos ir užimtumo grupė

1 (+1 lav.kl.)

 

 

 

1(+1 lav.kl.=2)

Žana Vaikuvienė-Zimina

23.     

Klubas„Gija“(komuni-kacinė veikla)

 

 

1

 

1

Irena Bikulčiūtė

24.     

Debatų klubas

 

 

1

1

2

Jelena Orlova

25.     

Vokiečių kalba pradedantiesiems

 

1

 

 

1

Marytė Niparavičienė

26.     

Anglų kalbos būrelis

1

 

 

 

1

Elina Noskova

23.

 Ugdymas karjerai

1

 

1

1

3

Jelena Čugunova

25.

„Protmūšių“ klubas

 

1

1

 

2

Valentinas Radzevičius

26.

Informacinių technologijų būrelis „Robotika“

1

1

 

 

2

Ilona Borina

27.

Jaunųjų fenologų būrelis

1

 

 

 

1

Danguolė Savičienė

28

Būrelis „Aplinkosauga ir aplinkos tyrimai“

 

1

 

 

1

Jolanta Sadauskienė

 

viso panaudota

valandų:    

16

100 %

14

100 %

8

100 %

9

 100 %

 47  

  100 %

 

 

viso nepanaudota  valandų:    

0

 0 %

 0

 0 %

0

 0 %

0

  0 %

0

 0%

 

*mr – meninė  raiška

Lavinamosios klasės

 

 

Eil.

Nr.

 

 

 

Neformaliojo švietimo veiklos pavadinimas

 

Valandų  skaičius pagal klases

Val. skč.

iš viso

Pedagogo

 vardas, pavardė

 

1-3 kl.

4 val.

(1 k.x 4 val.)

6-8 kl.

2 val.

(1 k.x 2 val.)

9-10 kl.

2 val.

(1 k.x 2 val.) 

Social.

įgūdž.ugd.

2 val.

( 1 k..x 2 val.)

 

10 val.

1

Kūrybinių darbų būrelis 1       1 Dalia Vainiuvienė

2

Muzikinis teatras   1 1   2 Natalja Matyskina

3

Ritmikos būrelis 1     1 2 Larisa Polikarpova

4

Aplinkotyros būrelis 1   1   2 Linas Vaičys

5

Savitarpio pagalbos ir užimtumo grupė   1     1 Žana Vaikuvienė-Zimina

6

Jaunųjų maltiečių būrelis 1       1 Diana

Naglinskienė

6

Komunikacinės veiklos būrelis „Žaidžiu žodžiu“       1 1 Jūra Loreta Kukianienė

 

Iš viso panaudota

valandų:    

4 2 2 2 10

  100 %

 

 

Iš viso nepanaudota  valandų:     0 0 0 0 0

  0 %

 

     

Iš viso : 57 (47+10) val. – panaudojame – 57 val. ( 100 %):

  –   11  val. (  8 val. + 3 val. (lav. kl.) -  meninė raiška ir meninis ugdymas;

 –    8 val.  – tautinio tapatumo ir kūrybinis ugdymas;

 –    23  val. – (17 val. + 6 val. (lav. kl.) -  sportinė, sveikatinimo veikla ir socialinių įgūdžių ugdymas;

 –    5  val. –  (4 val. + 1 val. (lav. kl.) komunikacinė ir informacinė veikla;

 –    10 val.  – dalykinė, mokslinė bei tiriamoji veikla.