Atnaujinta 2016-11-03

Pamokų tvarkaraštis  

2016−2017 m. m.

Pamokų tvarkaraščio pakeitimai (atsisiųsti)

Konsultacijų tvarkaraštis

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR DALYKŲ MODULIŲ PROGRAMOS  2016−2017 m. m.

 

Pamokinės veiklos dienos,

skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei,

sportinei, praktinei, projektinei veiklai

 

Pamokų tvarkaraštis

 

1 a

2 a

3 a

4 a

5 a

6 a

7 a

8 a

I a

II a

III

1 b

2 b

3 b

4 b

6 b

7 b

8 b

II b

IV


 

1 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4. Dailė ir technologijos
5.Kūno kultūra
6.Lietuvių kalba gr.2
7. Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Dorinis ugdymas
4.Matematika
5. Muzika
6.Lietuvių kalba gr.2
7.Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4.Pasaulio pažinimas
5.Lietuvių kalba gr.2
6. Lietuvių kalba gr.2
 
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4.Muzika
5.Choreografija
6.Lietuvių kalba gr.2
7.Lietuvių kalba gr.2
1.Dailė ir technologijos
2.Pasaulio pažinimas
3.Kūno kultūra
4.Klasės valandėlė
 

Atgal

1 b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4.Muzika
5.Klasės valandėlė
6.Lietuvių kalba gr.2
7.Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Dorinis ugdymas
3.Matematika
4. Kūno kultūra
5.Pasaulio pažinimas
6.Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4.Šokis
5.Lietuvių kalba gr.2
6.Lietuvių kalba gr.2
 
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Muzika
3.Matematika
4.Pasaulio pažinimas
5.Dailė
6.Lietuvių kalba gr.2
 
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Technologijos
4. Kūno kultūra
5.Lietuvių kalba gr.2
6.Lietuvių kalba gr.2
 

Atgal

2 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Kūno kultūra
2. Lietuvių kalba
3.Matematika
4. Pasaulio pažinimas
5.Muzika
1. Anglų kalba
2. Matematika
3. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba
5. Šokis
1. Matematika
2. Kūno kultūra
3. Lietuvių kalba
4. Lietuvių kalba
5. Klasės valandėlė
1. Matematika
2. Lietuvių kalba
3. Anglų kalba
4. Pasaulio pažinimas
5. Muzika
1. Lietuvių kalba
2. Tikyba
3. Matematika
4. Dailė
5. Technologijos

Atgal

2 b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.Kūnokultūra
2.Lietuvių kalba
3.Matematika
4.Pasaulio pažinimas
5.Muzika
1.Lietuvių kalba
2.Lietuvių kalba
3.Matematika
4.Anglų kalba
5.Klasės valandėlė
1.Matematika
2.Kūno kultūra
3.Lietuvių kalba
4.Pasaulio pažinimas
5.Muzika
1.Lietuvių kalba
2.Lietuvių kalba
3.Matematika
4.Anglų kalba
5.Dailė ir technologijos
1.Lietuvių kalba
2.Matematika
3.Dailė ir technologijos
4.Šokis
5.Tikyba

Atgal

3 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Lietuvių kalba gr.2
2. Lietuvių kalba gr.2
3.Matematika
4. Anglų kalba
5. Muzika
6. Lietuvių kalba gr.1
7. Lietuvių kalba gr.1
1.Lietuvių kalba gr.2
2. Lietuvių kalba gr.2
3.Matematika
4.Pasaulio pažinimas
5.Klasės valandėlė
6. Lietuvių kalba gr.1
7. Lietuvių kalba gr.1
1.Lietuvių kalba gr.2
2.Matematika
3.Anglų kalba
4.Pasaulio pažinimas
5.Kūno kultūra/baseinas
6.Lietuvių kalba gr.1
1.Lietuvių kalba gr.2
2.Tikyba
3.Matematika
4.Šokis
5.Dailė ir technologijos
6.Lietuvių kalba gr.2
 
1.Lietuvių kalba gr.2
2.Kūno kultūra/baseinas
3.Matematika
4.Muzika
5.Dailė ir technologijos
6.Lietuvių kalba gr.1
 

Atgal

3 b klasės pamokų tvarkaraštis 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3. Kūno kultūra (B) / baseinas (M)
4.Matematika
5.Lietuvių kalba gr.2
6. Lietuvių kalba gr.2
1.Dorinis ugdymas
2. Lietuvių kalba gr.1/anglų kalba gr.2
3. Lietuvių kalba gr.2 / anglų kalba gr.1
4. Matematika
5. Pasaulio pažinimas
6. Klasės valandėlė
1.Lietuvių kalba gr.2
2. Lietuvių kalba gr.2
3. Matematika
4. Pasaulio pažinimas
5. Šokis
6. Lietuvių kalba gr.1
7. Lietuvių kalba gr.1
1.Lietuvių kalba gr.1
2. Lietuvių kalba gr.1/anglų kalba gr.2
3. Muzika
4. Matematika
5. Lietuvių kalba gr.2/anglų kalba gr.1
6. Lietuvių kalba gr.2
1.Matematika
2. Dailė ir technologijos
3.Kūno kultūra ( M) / baseinas ( B)
4. Dailė ir technologijos
5. Muzika

Atgal

4 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.Lietuviųkalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4.Pasaulio pažinimas
5.Lietuvių kalba gr.2
6.Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Lietuvių kalba gr.1
3.Matematika
4. Muzika
5.Dailė ir technologijos
6.Lietuvių kalba gr.2
7. Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr. / anglų kalba gr.
2.Anglų kalba gr. / lietuvių kalba gr.
3.Matematika
4. Šokis
5.Klasės valandėlė
1.Lietuvių kalba gr.1
2.Matematika
3. Kūno kultūra/baseinas
4.Dailė ir technologijos
5.Muzika
6.Lietuvių kalba gr.2
1.Lietuvių kalba gr./anglų kalba gr.
2.Anglų kalba gr./lietuvių kalba gr.
3.Pasaulio pažinimas
4. Tikyba
5.Kūno kultūra/ baseinas

Atgal

4 b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1.Lietuvių kalba
2. Anglų kalba
3. Matematika
4.Muzika
5. Kūno kultūra/ baseinas
1.Lietuvių kalba
2.Lietuvių kalba
3.Matematika
4.Šokis
5.Dailė
1.Lietuvių kalba
2.Lietuvių kalba
3. Matematika
4.Anglų kalba
5. Technologijos
1.Lietuvių kalba
2.Matematika
3.Pasaulio pažinimas
4.Muzika
 
1. Lietuvių kalba
2. Pasaulio pažinimas
3. Tikyba
4. Kūno kultūra / baseinas
5.Klasės valandėlė

Atgal

5 a  klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1. Lietuvių kalba 403, 404

2. Gamta 409

3. Žmogaus sauga 111

4. Kūno kultūra

5. Matematika 208, 213  

6. Klasės valandėlė 103

1. Etika 131/ informatika 225
2. Istorija 103
3. Anglų kalba 222, 2
4. Dailė 218
5. Lietuvių kalba 403, 404
6. Informatika 225

1. Matematika 208, 213
2. Anglų kalba 2, 222
3. Lietuvių kalba 403, 404
4. Darbai 16, 18
5. Darbai 16, 18
6. Tikyba 210

1. Matematika 208, 213
2. Lietuvių kalba 403, 404
3. Muzika 115
4. Gamta 409
5. Kūno kultūra
6. Lietuvių kalbos modulis 404

1.Matematika 208, 213
2.Lietuvių kalba 403, 404
3. Anglų kalba 2, 222
4. Istorija 103
5. Kūno kultūra

Atgal

5 klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

         

Atgal

6 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Matematika 208, 213
2. Anglų kalba 2, 14
3. Lietuvių kalba 401, 403
4. Technologijos 16, 18
5. Technologijos 16, 18
1. Matematikos modulis 213
2. Lietuvių kalba 401, 403
3. Matematika 208 213
4. II užsienio kalba 13, 216, 217
5. Kūno kultūra
6. Gamta 413
7. Lietuvių kalbos modulis 401
1. Tikyba 210
2. Informatika 225
3. Anglų kalba 2, 14
4. Dailė 218
5. Geografija 405
6. Istorija 103
 
1. Gamta 413
2. II užsienio kalba 13, 216, 217
3. Matematika 208, 213
4. Kūno kultūra
5. Geografija 405
6. Lietuvių kalba 401, 403
7. Klasės valandėlė 210
 
1. Lietuvių kalba 401, 403
2.Anglų kalba 2, 14
3. Istorija 103
4. Lietuvių kalba 401, 403
5. Matematika 208, 213
6. Muzika 115

Atgal

6 b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Matematika 208, 213
2. Anglų kalba 2, 14
3. Lietuvių kalba 401, 403
4. Technologijos 16, 18
5. Technologijos 16, 18
6. Klasės valandėlė 413
1. Istorija 103
2. Lietuvių kalba 401, 403
3. Matematika 208 213
4. II užsienio kalba 13, 216, 217
5. Kūno kultūra
6. Geografija 405
7. Lietuvių kalbos modulis 401
1. Gamta 409
2. Dailė 218
3. Anglų kalba 2, 14
4. Istorija 103
5. Tikyba 210
 
1. Geografija 405
2. II užsienio kalba 13, 216, 217
3. Matematika 208, 213
4. Kūno kultūra
5. Muzika
6. Lietuvių kalba 401, 403
 
1. Lietuvių kalba 401, 403
2. Anglų kalba 2, 14
3. Gamta 409
4. Lietuvių kalba 401, 403
5. Matematika 208, 213
6. Informatika 225

Atgal

7 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Geografija 405
2. Informatika 225/žmogaus sauga 210
3. Kūno kultūra
4. Lietuvių kalba 403, 404
5. Anglų kalba 2, 14
6. Matematika 209, 213
7. Lietuvių kalba 404
1. Lietuvių kalba 403
2. Matematika 209, 213
3. II užsienio kalba 13, 216, 217
4. Fizika 413
5. Biologija 409
6. Matematikos modulis 209
1. Anglų kalba 2, 14
2. Tikyba 210
3. Geografija 405
4. Istorija 226
5. Dailė 218
6. Lietuvių kalba 403, 404
7. Klasės valandėlė 2
1. Lietuvių kalba 403, 404
2. Muzika 115
3. Technologijos 16, 18
4. Technologijos 16, 18
5.Matematika 209, 213
6. Kūno kultūra
 
1. Rusų kalba 217
2. Matematika 209, 213
3. Lietuvių kalba 403, 404 4. Biologija 409
5. Istorija 226
6. Anglų kalba 2, 14
 

Atgal

7 b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.---/ žmogaus sauga
2. Fizika 413
3. Kūno kultūra
4. Lietuvių kalba 403, 404
5. Anglų kalba 2, 14
6. Matematika 209, 213
7. Lietuvių kalba 404
1. Lietuvių kalba 403
2. Matematika 209, 213
3. II užsienio kalba 13, 216, 217
4. Geografija 405
5. Istorija 226
6.Matematikos modulis 209
1. Anglų kalba 2, 14
2. Technologijos 16, 18
3. Technologijos 16, 18
4. Biologija 409
5. Istorija 226
6. Lietuvių kalba 403, 404
7. Klasės valandėlė 226
1. Lietuvių kalba 403, 404
2. Geografija 405
3. II užsienio kalba 216, 13
4. Tikyba 210
5.Matematika 209, 213
6. Kūno kultūra
7. Muzika 115
1. Informatika 225 gr.
2. Matematika 209, 213
3. Lietuvių kalba 403, 404
4. Dailė 218
5. Biologija 409
6. Anglų kalba 2, 14
 

Atgal

8 a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1.Žmogaus sauga 210/ ---
2. Lietuvių kalba 111, 403
3. Biologija 409
4. Fizika 413
5. Istorija 226
6. Anglų kalba 14, 222
7. ---/ informatika 225
1. Geografija 405
2. Kūno kultūra
3. Lietuvių kalba 111, 403
4. Anglų kalba 14, 222
5. Matematika 208, 209
6. II užsienio kalba 216, 217
7. Klasės valandėlė 403
1. Lietuvių kalba 111, 403
2. Lietuvių kalba 111, 403
3. Chemija 413
4. Fizika 413
5. Istorija 103
6. Matematika 208, 209
7. Matematikos modulis 209
1. II užsienio kalba 216, 217
2. Technologijos 16, 18
3. Lietuvių kalba 111, 403
4. Matematika 208, 209
5. Tikyba 210
6. Geografija 405
1. Kūno kultūra
2. Chemija 409
3. Dailė 218
4. Muzika 115
5. Anglų kalba 14, 222
6. Matematika 208, 209
 

Atgal

8 b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Istorija 103
2. Lietuvių kalba 111, 403
3. Fizika 413
4. Geografija 405
5. Biologija 409
6. Anglų kalba 14, 222
7. Klasės valandėlė 208
1. Chemija 413
2. Kūno kultūra
3. Lietuvių kalba 111, 403
4. Anglų kalba 14, 222
5. Matematika 208, 209
6. II užsienio kalba 216, 217
1. Lietuvių kalba 111, 403
2. Lietuvių kalba 111, 403
3. Tikyba 210
4. Geografija 405
5. Fizika 413
6. Matematika 208, 209
7. Matematikos modulis 209
1. II užsienio kalba 216, 217
2. Technologijos 16, 18
3. Lietuvių kalba 111, 403
4. Matematika 208, 209
5. Istorija 103
6. informatika / -----
7. Žmogaus sauga 111/ ----
1. Kūno kultūra
2. Dailė 218
3. Muzika 115
4. Chemija 405
5. Anglų kalba 14, 222
6. Matematika 208, 209
 

Atgal

I a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Anglų kalba 14, 222
2. Matematika 208, 209
3. Istorija 226
4. Biologija 409
5. Chemija 413
6. Lietuvių kalba 401, 404
7. Matematikos modulis 209
1. Lietuvių kalba 401, 404
2. Rusų kalba 13, 217
3. Kūno kultūra
4. Pilietiškumo pagrindai 226
5. Geografija 405
6. Muzika 115
7. Klasės valandėlė 217
1. Dailė 218
2. Fizika 413
3. Lietuvių kalba 401 / informatika 225
4. Lietuvių kalba 404 / informatika 225
5. Matematika 208, 209
6. Anglų kalba 14, 222
7. Geografija 405
1. Istorija 226
2. Matematika 208, 209
3. Tikyba 210
4. II užsienio kalba 13, 217
5. Technologijos 16, 18
6. Technologijos / žmogaus sauga
1.Anglų kalba 14, 222
2. Fizika 413
3. Biologija 409
4. Kūno kultūra
5. Chemija 405
6. Lietuvių kalba 401, 404

Atgal

II a klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Matematika 111, 209
2. Lietuvių kalba 401, 404
3. Matematika 111, 209
4. Anglų kalba 2, 222
5. Istorija 226
6. Kūno kultūra
7. Anglų kalbos modulis 222
1. Klasės valandėlė 13
2. Chemija 402
3. Geografija 405
4. Matematika 111, 209
5. II užsienio kalba 13, 217, 222
6. Lietuvių kalba 401, 404
7.Kūno kultūra
1. Lietuvių kalba 401, 404
2. Lietuvių kalba 401, 404
3. Istorija 226
4. Matematika 111, 209
5. Anglų kalba 2, 222
6. Informatika 225
7. Mityba 16; konstrukcinės medžiagos 18
1. Tikyba 210
2. Fizika 413
3. Matematika 111, 209
4. Ekonomika 213
5. Chemija 413
6. Rusų kalba 13
7. Muzika
1. Dailė 218
2. Biologija 409
3. Istorija 226
4. Anglų kalba 222, 2
5. Lietuvių kalba 401, 404
6. Fizika 413

Atgal

II b klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Matematika 111, 209
2. Lietuvių kalba 401, 404
3. Matematika 111, 209
4. Anglų kalba 2, 222
5. Dailė 218
6. Kūno kultūra
7. Anglų kalbos modulis 222
1. Klasės valandėlė 222
2. Geografija 405
3. Chemija 402
4. Matematika 111, 209
5. II užsienio kalba 13, 217, 222
6. Lietuvių kalba 401, 404
7. Kūno kultūra
1. Lietuvių kalba 401, 404
2. Lietuvių kalba 401, 404
3. Biologija 409
4. Matematika 111, 209
5. Anglų kalba 2, 222
6. Istorija 226
7. Mityba 16; konstrukcinės medžiagos 18
1. Fizika 413
2. Istorija 226
3. Matematika 111, 209
4. Chemija 413
5. Informatika 225
6. Ekonomika 213
7. Tekstilė 18
1. Tikyba 210
2. II užsienio kalba 217, 222
3. Fizika 413
4. Anglų kalba 2, 222
5. Lietuvių kalba 401, 404
6. Istorija 226
7. Muzka 115

Atgal

III klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Chemija BA 412
2. Rusų kalba 13
3. Matematika 208, 213
4. Istorija 103
5. Kūno kultūra
6. Geografija BA 405 / dailė 218
7. Muzika 115/dailė 218/ technologijos 18
8. Muzika 115/dailė 218/ technologijos 18
1. Fizika A 413
2. Fizika BA 413 / vokiečių kalba 216
3. Lietuvių kalba 401 / informatika B 225
4. Tikyba 210 / etika 115
5. Anglų kalba 2, 13
6. Anglų kalba 2, 14
7. Biologija BA 409
8. Lietuvių kalba 401
1. Programavimas 225
2. Matematika A 213; B 208
3. Matematika A 213
4. Anglų kalba 2, 14
5. Lietuvių kalba 401
6. Chemija BA 413
7. Biologija BA 409
8. Rusų kalba 13
1. Rusų kalba 13/ lotynų kalba 401
2. Matematika A 213
3. Lietuvių kalba 401
4. Istorija 103
5. Biologija A 409
6. Chemija A 413 /
7. Geografija BA 405
8. Geografija A 405
1. Fizika BA 413
2. Lietuvių kalba 401
3. Lietuvių kalba 401
4. Matematika 208, 213
5. Istorija 103
6. Kūno kultūra
7. Psichologija
 

Atgal

IV klasės pamokų tvarkaraštis

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS   

1. Rusų kalba 13 / programavimas 225
2. Istorija 103, 226
3. Anglų kalba 14, 312
4. Matematika 208, 209
5. Lietuvių kalba 401, 403
6. Muzika 115 / dailė 218
7. Geografija B,A405
8. Geografija B,A 405
1. Biologija A 409 / Fizika A 413
2. Biologija A 409 / Fizika A 413/ vokiečių kalba 216
3. Istorija 103, 226
4. Lietuvių kalba 401, 403
5. Chemija BA 412 / Tikyba 210
6. Kūno kultūra
7. Matematikos modulis 209
8. Rusų kalba 13
1. Geografija A 405 / fizika 413
2. Matematika A 209
3. Matematika 208, 209
4. Lietuvių kalba 401, 403
5. Anglų kalba 14, 312
6. Rusų kalba 13 / Biologija A 409
7. Anglų k. modulis 14
8. Biologija B 409
1.Lotynų kalba 401
2. Informatika B 225 / chemija A 402
3. Biologija B / informatika B 225
4. Lietuvių kalba 401, 403
5. Lietuvių kalba 401, 403
6. Istorija 103, 226
7. Kūno kultūra
8. Psichologija
1. Chemija BA409 / fizika 413
2. Istorija 226
3. Matematika 208,209
4. Anglų kalba 14, 312
5. Muzika 115 / dailė 218
6. Tikyba 210
7. Lietuvių kalbos modulis 403

Atgal

Konsultacijų tvarkaraštis

Mokytojų individualių konsultacijų grafikas 2016−2017 m. m.

Savaitės diena

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Mokytojas
J. Mackevičienė

 

 

 

6 – 7 pamokos

 

E. Kazėnienė

 

7 pamoka

 

 

 

V. Brukštuvienė

2 pamoka
(III g)

7 pamoka
(7 kl.)

 

 

3 pamoka
(III g)

I. Borina

 

5 pamoka

 

7 pamoka

8 pamoka

L. Vaikėnienė

 

7 pamoka

 

 

 

I. Aukštuolytė- Pužienė

 

 

 

 

5 pamoka

J. Čugunova

 

1 pamoka

 

 

 

M. Niparavičienė

 

1 pamoka

 

 

 

J. Sadauskienė 6 pamoka   1 pamoka    
J. Orlova

 

7 pamoka

 

 

 

A. Petrauskienė

7 pamoka

 

 

 

 

I. Bikulčiūtė

 

6 – 7 pamokos

 

 

 

 

Pamokinės veiklos dienos,

skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei,

sportinei, praktinei, projektinei veiklai

 

        Per mokslo metus nuo 30 iki 60 pamokų (nuo 5 iki 10 mokymosi dienų) skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei, vertybinių nuostatų ugdymo ir kitai pagal mokinių poreikius ir gimnazijos galimybes parinktai veiklai (toliau − pažintinė veikla) gimnazijoje ir už jos ribų bei ugdymui karjerai:
MOKSLO IR ŽINIŲ diena – rugsėjo 1 d. (integruota, pažintinė, informacinė veikla, ats. klasių auklėtojai ir vadovai);
SAVIVALDOS diena – spalis (ugdymas karjerai, darnaus vystymosi projektai, informacinė – pažintinė veikla, ats. savivaldos institucijos);
PADĖKOS diena – gruodis (socialiniai, kūrybiniai – meniniai, sportiniai ir integruoti projektai, ats. vadovai, savivalda);
GIMNAZIJOS diena – kovas/gegužė (socialiniai, kūrybiniai – meniniai, sportiniai ir integruoti projektai, ats. savivalda (seniūnija, tėvų komitetas, gimnazijos taryba, metodinė taryba, I-III klasių gimnazistai);
VEIKSMO ir SAUGOS diena – balandis (socialinė ir visuomenei naudinga veikla, darnaus vystymosi, žmogaus saugos, ugdymo karjerai projektai, ats. klasių auklėtojai, technologijų mokytojai, savivalda, socialinis pedagogas, Gamtosauginė mokykla);
VISUOTINĖ ATVIRŲ DURŲ diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“/ŠEIMOS diena – gegužė (darnaus vystymosi, ugdymo karjerai projektai, informacinė – pažintinė veikla, ats. karjeros konsultantas, klasių auklėtojai, klasių tėvų komitetai);
MOKSLŲ diena – birželis (6–III klasėms; ugdymas karjerai, dalykiniai ir integruoti, žmogaus saugos, darnaus vystymosi projektai – derintina su BE ir kalendoriumi ats. socialinių, kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų MG;
SPORTO ir SVEIKATOS diena – birželis (6–III klasėms; informacinė, sportinė veikla ir varžybos, žmogaus saugos, prevencinės programos, integruoti projektai – derintina su BE ir PUPP kalendoriumi, ats. kūno kultūros MG, technologijų ir geografijos mokytojai bei tėvų savivalda);
        pažintinės klasių išvykos/ekskursijos/žygiai, edukacinės kelionės – bent dvi dienos (po Lietuvą, į teatrus, muziejus, įstaigas, kultūros renginius, parodas ir pan., ats. klasių auklėtojai ir klasių tėvų komitetai);
        III gimnazinei klasei 2 mokymosi dienos (10–12 pamokų) skiriamos Žmogaus saugos (civilinės ir priešgaisrinės) mokymams (Veiksmo ir Saugos/mokslų dienos bei Sporto ir Sveikatos diena);
        IV klasės mokiniams pageidaujant dienų skaičius gali būti sumažintas.
        Konkreti netradicinės veiklos/dienos data derinama su metodine taryba, priderinama prie brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo datų (centrų) ir tikslinama kiekvieno mėnesio kalendoriniame veiklos plane. Šios dienos įskaičiuojamos į mokslo dienų skaičių.

 

 DALYKŲ MODULIŲ SĄRAŠAS

 

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ IR DALYKŲ MODULIŲ PROGRAMOS  2016−2017 m. m.  

Mokytojo vardas, pavardė Klasė / mokinių skaičius Dalykas Pavadinimas
Dalia Burneikaitė 6 ab/18 Lietuvių k. „Gramatikos šaly“

 

Aušra Gigelevičienė 5/28 Lietuvių k. „Mokausi rašyti taisyklingai“

 

Vaiva Radzevičienė IV ab/24 Lietuvių k. „Teksto analizė ir kūrimas“
Irena Bikulčiūtė II ab/13 Anglų k. „Mokausi kalbėti angliškai“

 

Aldona Petrauskienė IV ab /23 Anglų k. „Rašome angliškai“

 

Valentinas Radzevičius IVab/17 Istorija „Darbas su istorijos šaltiniais“

 

Vida Brukštuvienė 6a/13 Matematika „Skaičiuok ir mąstyk“
Jelizoveta Mackevičienė 7ab/23 Matematika „Matematika gyvenime ir praktikoje“
  8ab / 12 Matematika „Matematikos labirintuose“
  I / 19   „Matematika matematikoje ir praktikoje“
  IIab / 20 Matematika „Taikomoji matematika“
  IVab/26 Matematika „Gylyn į matematiką“
Vida Kumpienė IIab/14 Matematika „Renkuosi matematiką“
       

Pasirenkamieji dalykai

Ilona Borina III/5 IT
  IV/10 IT
  III / 11 Programavimas
  IV / 9 Programavimas
Dalia Burneikaitė III – IV / 10 Lotynų kalba
Virginija Razgulina III/7 Psichologija
  Ivab/12 Psichologija

 Patvirtintos direktoriaus  2016-09-05 įsakymu Nr. V-85