Atnaujinta 2017-03-24

Socialinis pedagogas

 

Gimnazijos socialinė pedagogė LAURA VAIKĖNIENĖ.
Išsilavinimas  Ekologijos ir aplinkotyros bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, edukologijos (švietimo vadybos šakos) magistro laipsnis.
KONTAKTAI:
214 kabinetas,
Tel. 8
645 00431
El. paštas  
socpedag@dkd.lt

NAUJIENOS

Informacinis lankstinukas apie smurto atpažinimą

Atmintinė mokinių tėvams/ globėjams. 
Atsisiųsti galite čia.

Vaikams apie saugumą (1) (2)

 

Savaitės diena

Socialinė pedagogė

Mokytoja

Pirmadienis

8.00 – 17.00

8.55 – 9.40   

Antradienis

8.00 – 17.00

10.50 – 11.35

Trečiadienis

8.00 – 16.00

 

Ketvirtadienis

8.00 – 15.30

 

Penktadienis

8.00 – 15.00

 

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PREVENCINĖS VEIKLOS PLANAS 20162017 m. m. (pdf formatu)

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 20162017 m. m. (pdf formatu)

SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA

 

1. Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.
2. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
3. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).
4. Sprendžia saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, psichoaktyvių medžiagų vartojimo bei kitas problemas.
5. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
6. Bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
7. Palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
8. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
9. Atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
10. Kartu su klasių auklėtojais, gimnazijos psichologu lanko vaikus jų namuose.