Atnaujinta 2016-11-14

Specialusis pedagogas

 

Gimnazijos specialioji pedagogė Svetlana Fedorenko.

Užsiėmimai vyksta 211 kabinete.

 Spec. ugdymo planavimo dokumentų formos (parsisiųsti)

Specialiojo pedagogo veikla:

    ●  pritaikyti specialiųjų poreikių asmenims ugdymo metodus, programą, turinį ir parinkti tinkamas mokymo priemones;

     ●    esant sunkumų dėl vaiko ugdymo, gavus vaiko tėvų (globėjų) sutikimą raštu, kreiptis į švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, ir vykdyti jos rekomendacijas;

    ●  bendradarbiauti su specialiųjų poreikių vaiko tėvais (globėjais), konsultuoti juos specialiojo ugdymo klausimais ir informuoti apie vaiko ugdymosi pažangą, sunkumus ir problemas. 

 

DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

 

Netiesioginio

darbo laikas

 

Pirmadienis

 

8.00 - 14.15 11.35-12.05  13.00-14.15
 

Antradienis

 

8.00 - 14.15 11.35-12.05  13.00-14.15
 

Trečiadienis

 

8.00 - 14.15 11.35-12.05  13.00-14.15
 

Ketvirtadienis

 

8.00 - 14.15 11.35-12.05  13.00-14.15
 

Penktadienis

 

     

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS VEIKLOS PROGRAMA 2016−2017 m. m. (pdf formatu)