Atnaujinta 2015-09-08

 

Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos kontaktai

 

Tel.  numeris

Mob. tel. numeris

El. paštas

Direktorė Elvyra Telksnienė

(8 386) 72969

8 607 86753

elvyra.telksniene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui Vida Kumpienė

(8 386) 75393

8 607 86747

vida.kumpiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja

ugdymui Aldona Mikštienė

(8 386) 75393

8 607 86744

aldona.mikstiene@dkd.lt

Direktoriaus pavaduotoja

ūkiui Genė Mirošnikova

(8 386) 72336

8 607 86748 

gene.mirosnikova@dkd.lt

Raštinės vedėja

Danutė Svidinskaitė

(8 386) 72758

 

verdene@dkd.lt arba

danute.svidinskaite@dkd.lt

Vyr. buhalterė 

Irina Budajeva

(8 386) 72379

8 607 86752

irina.budajeva@dkd.lt

Socialinė pedagogė

Laura Vaikėnienė

 

8 645 00431

laura.vaikeniene@dkd.lt

Psichologė

Virginija Razgulina

 

8 645 00651

 

Visuomenės sveikatos

priežiūros specialistas

(8 386) 72379 8 677 65547  

Budėtojai

(8 386) 72383

8 607 86754

 

Biblioteka 

(8 386) 72383

 

vida.vikonyte@dkd.lt 

Valgyklos vedėja

(8 386) 71986

8 607 86745

irina.mivovan@dkd.lt

Kompiuterių inžinierius   8 607 86746  
Lavinamosios klasės   8 677 65699  

 

VALDYMO IR SAVIVALDOS DERMĖ GIMNAZIJOJE

Atsisiųsti (pdf formatu)