Informacija apie valstybinės kalbos ir

Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus

 

Vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286, kandidatai, pateikę prašymą laikyti egzaminą, registruojami bazinėje mokykloje. Visagino savivaldybėje bazinė mokykla, kurioje vyksta valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai, yra „Verdenės“ gimnazija, Taikos pr. 21, LT-31107 Visaginas, tel.: (8 386) 75 393, (8 386) 72 758; faks. (8 386) 72 969, el. paštas verdene@dkd.lt.
           Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos pirmininkė Aldona Mikštienė, Visagino „Verdenės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja.

2017 M. VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS
(parsisiųsti)