Visagino „Verdenės“ gimnazija – bendrojo lavinimo mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas – 190243519.

      Gimnazijoje įgyvendinamos bendrojo ugdymo programos: vidurinio, pagrindinio, individualizuoto pagrindinio, pritaikyto pagrindinio, pradinio, individualizuoto pradinio, pritaikyto pradinio ugdymo programos. 
        Gimnazijos buveinė – Taikos pr. 21, 31107 Visaginas. Gimnazijos steigėja – Visagino savivaldybė, identifikavimo kodas – 111107944.

       Mokymo kalbos: lietuvių (gimtoji) – 1–12 bendrojo lavinimo klasių ir 1–10 specialiųjų lavinamųjų klasių ir I–III darbinio ugdymo metų mokiniai; rusų (gimtoji) – 1–10 specialiųjų lavinamųjų klasių ir I–III darbinio ugdymo metų mokiniai. 

        Mokymo formos: dieninė, savarankiškas mokymas, mokymas namuose.