Veiklos prioritetai

 2017 m.

 

1.  Ugdymo(si) kokybė ir pagalba mokiniui siekiant individualios pažangos.
2. Atviro, kūrybingo, siekiančio tobulėti ir atsakingo Lietuvos, Visagino ir savo gimnazijos bendruomenės nario ugdymas.