DĖL  INFORMACIJOS PATEIKIMO APIE  VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO  TIKIMYBĖ, NUSTATYMĄ  

             Visagino Verdenės“ gimnazijos veikloje  nuolaidos, lengvatos ar kitokios papildomos teisės darbuotojams taikomos tik  pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (pailgintos atostogos, laisvos dienos ir kt.).

           Gimnazijos ugdymo ir veiklos planai, biudžeto projektas skelbiami svetainėje http//:verdene.dkd.lt, informacijos centre, mokytojų kambaryje, stenduose, derinami gimnazijos savivaldos institucijose (gimnazijos taryboje, mokytojų taryboje).

            Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos vadovaujantis Visagino ,,Verdenės“ gimnazijos  supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios parengtos atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus ir įregistruotos CVP IS.