Mūsų gimnazija

Tradicinius šokius puoselėjančių Lietuvos mokyklų konkurse „Visa mokykla šoka“

laimėjo III vietą.

Konkurso organizavimo gimnazijoje koordinatorė Daiva Maldžiuvienė. Sveikiname!

    

NACIONALINIO KULTŪROS CENTRO IR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
TRADICINIUS ŠOKIUS PUOSELĖJANČIŲ LIETUVOS MOKYKLŲ KONKURSO
„VISA MOKYKLA ŠOKA“
ĮGYVENDINIMAS VISAGINO „VERDENĖS“ GIMNAZIJOJE

2017−02−09

       

       

       

2017−02−10

       

       

2017−02−28

       

                

2017−03−02

       

       

       

       

2017−03−09

       

       

 

2017−03−10

       

       

       

       

       

20170316

                     

               

       

 2017−03−23

       

       

       

               

       

       

2017−03−31
 „Šoku aš su mama, močiute, mokytoja....“